אבולוציה של התודעה ואנרגיה אפלה

"הרבה מכם עוברים כעת תהליכי טרנספורמציה אדירי מימדים. הדבר קשור לאופן שבו השתנו זוויות הפניות של הפלנטה שלכם ביחס לאחרות. המסה הפיסית לא תישאר על כנה כי הדבר עומד ביחס ישיר למסה קריטית תודעתית מתפתחת.

מתקיים יחס קבוע בין המסה הנוכחית, שמגיבה לכבידה ומשנעת אותה בכל פעם מחדש, לבין תצורת החומר האלמותי, כלומר: התודעה, על  מרכיביה.

על מנת תוכל הפלנטה לנוע במסלולים החדשים, יש צורך ליצור מנגנון התעלות, שימשוך ויעלה פרוטונים, בעיקר, מתוך חלקיקי רגש אל תוך מרחב אפל, שכן הפרוטונים הם נשאי המטען הרגשי הקונפליקטואלי.

אנרגיה אפלה היא טרנספורמטיבית, בהיותה מאפשרת ליונים, בעלי חלקיק רגשי מסוים להתאיין, ולהפוך לניוטרונים, ומתוך כך יכול רגש חדש, מותמר לתפוש את מקומו. רגש שאינו תלוי כבידה רגשית קודמת קרי: הקרמה או הרגלים שנרכשו.

 רגש חדש זה תופש את מקומו ומאחר שהוא נטול דילמה או פחד הוא אינו בעל אותו "משקל".

(על הפיזיקה של האישיות:  "האישיות מורכבת מאלקטרונים ומפרוטונים" )

נסביר: ביקום המתרחב, גדל המרחב בין גלקסיות שונות. אנרגיה אפלה היא זו שפועלת להרחבה בניגוד לדרך שבה פועל כוח הכבידה. התנועה המרחיבה אינה סתמית; היא בעלת מרכיב של שינוי וטרנספורמציה בדיוק כפי שקורה במוח שלכם.

המוח שלכם פועל כמו גלקסיה קטנה דרך האונות, המרכזים האחראים על תפקודים שונים וכדומה. גם בו אחראית האנרגיה האפלה על התפוגגות ההטבעות העתיקות, המגבילות את התפישה שלכם לגבי זמן, ליניאריות, קביעות וכדומה.

ההטבעה המשותפת לכלל בני האדם פה, היא הטבעת הליניאריות, שאינה מאפשרת לכם לתפוש מעגל מתרחב כבעל אפשרויות חדשות ואין סופי. מבחינתכם מעגל הוא תצורה סגורה והרחבתו מאפשרת הרחבת הקיים. אתם רואים את נקודת ההתחלה כנקודת הסיום שלו.

בתוך כך ליניאריות דווקא אפשרה לכם לתפוש אפשרויות חדשות כי תמיד אפשר מבחינתכם להוסיף עוד שלב בסולם. זוהי אחת האשליות המתפוגגות כעת.

התמוססות התפישה הזו כרוכה בפעולתה של אנרגיה אפלה אשר עוסקת בהרחבה תוך שינוי.

תהליך זה של איון חלקיקי רגש והפיכתם לבעלי מסה קלילה יותר, תומך בהתעלות הפלנטה כולה, כמרכיב תודעתי ברור, ובפתרונות של עכבות עבר: הספרייה הרגשית הקוסמית מתכנסת אט לנקודה סינגולרית, המכילה את הכל, ועליה אנו מספרים לכם מזה זמן.

נקודת ה"אחד", נקודת ההכלה, שיש בה הכל, היא נקודה שכעת פורצת את גבולות עצמה כמו יוצאת מגדרה כדי לאפשר את הטרנספורמציה.

זו תנועה טרנספורמטיבית מז'ורית, שמאפשרת את הוויסות, ההכרה, האיזון והאיון כמרכיבים שפורצים את הדרך החדשה. מעבר לכך יימסר תהליך ההתעלות שלכם לאינטליגנציות תבוניות חדשות, המלוות את הפלנטה שלכם, היא תהייה נתונה להדרכה אינטואיטיבית נרחבת וחדשה בעלת עצמות חדשות.

זאת מפני שאותן זוויות ראיה פלנטריות חדשות, מבקשות הדרכה בעלת רוחב יריעה חדש.

 ישנן נשמות אשר בעבר סיכנו את חייהן הפיסיים למען התעלות הפלנטה והמסר הנוכחי עלול לעורר בהן זיכרונות לא מודעים של כלייה.

אלו הם, לרוב, אנשים, אשר עד היום חוששים או מתעלמים מאינטואיציה ואף ממדרים עצמם מעולם התודעה הרוחני כבעל קיימות. הם דבקים בשכל, ברציונל או בתפישה פיזיקאלית ליניארית המעגנת אותם, כך הם סבורים, במרחב המציאות.

דרך מסר זה, אנו מסבירים מה מתרחש, ואף פורצים דרך אנרגטית חדשה לנשמות שההסכמה שלהן אומרת שמסר כזה לא יעורר בהן פחד כלייה אלא את רצון ההתחדשות.

רצון זה יפתח פתח מתרחב והולך לשאיפה או לתשוקה להכיר עוד את עולם התודעה הנסתר, שאין בו התחלה או סוף. מצב זה עשוי למשוך אתכם למקומות חדשים שלא היו אפשריים בעבר, עקב היותכם מעוגנים ומקורקעים במקומות המוכרים, כשהחשש הפנימי הלא מודע אמר, כי אם תרחפו – תתפוגגו".