האישיות מורכבת בעיקר מאלקטרונים ומפרוטונים

התודעה היא סך האתר ביקום- הכל הינו אתר, הכל הינו תודעה. הדבר עלול להישמע פרדוכסאלי, בשל קיומם של חלקיקי חומר, שאת חלקם אתם מכירים, וכאלו שעל גילוים אתם עדיין שוקדים, והנה אנו באים ואומרים כי הכל אתר! אנו אומרים שהאתר הוא מרכיב עיקרי של התודעה והתודעה מפעמת בכל מקום ברחבי היקום.

 כל מה שנקרץ ומתמצק בחומר, כל מה שמתחלק לחלקיקים ויש לו תנועה וכוונה, כל אלו הן הטבעות בתוך אתר. לכן הכל אתר והכל תודעה. כאשר נבראים עולמות הם נבראים על פי יחסיות מסוימת- מינון האתר ביחס לחלקיקי חומר אחרים המוטבעים בו. האתר כשלעצמו אינו מתנהג באופנים שונים ברחבי היקום: אלו התרכובות השונות של החומר והידיעות שמאפשרים להם תנועה וטובעים באתר סוג של הבנה שמתרגמת לפעולה. לכן נראה שתפקוד האתר בעולמות שונים הוא זה שמשתנה אך לא מהותו שלו.

לכל דבר בעולמכם יש תודעה: לבני האדם לחיות לצמחים ולסלעים…

 אם כך מהי אישיות? ממה היא מורכבת ומהי תנועתה במרחב האופייני לפלנטה שלכם?

מרכיבי האישיות הם אלקטרונים ופרוטונים בעיקר. האלקטרון הוא חלקיקי שיש לו כוונה ורצון וגם עצמה וכוח. כשיש צורך לפרוץ, לנתב ולהוביל מתייצב האלקטרון בקדמת הבמה ועצם העובדה שאתם מיחסים לו מטען שלילי עוזרת לו, מכיוון שמתוך תנועה מתמדת אל ה"יש" השלילי הוא יכול להשלים לעצמו מרכיב פוזיטיבי. כוחו נעוץ בכוונה להשלים וליצור.

כדי לעשות זאת יש לחבר כוונה ורצון ,לתוכן ומשמעות- או לחומר.

 הפרוטון הוא החלקיק המחולל. הוא מעלה את סימני השאלה, את ההיסוסים והפרדוכסים את הדילמות ואת כל מה שצריך להיפתר- את המהמורות שיש להתגבר עליהן.

מדוע מורכבת האישיות בעיקרה מאלקטרונים ומפרוטונים?

אישיות נבנית מהטמעת היש. האישיות משקפת יש כלשהו במסגרתו היא צמחה מחד ומתפתחת  מפתרונן של דילמות שגם הן חלק מהיש המציאותי . אתם חווים היסוסים קונפליקטים וכדומה ומתמודדים איתם- כל אחד בדרכו.

 תנועת האלקטרון מגיבה בהאטה ביחס לתנועת הפרוטון. כוח הפריצה של האלקטרון מרוסן על ידי כובדו של הפרוטון, מפני שפרדוכסים ודילמות הם קשים להכלה, ומכבידים על תנועת ההתפתחות שלכם. מדוע? מכיוון שבדילמה יש לפחות שני היבטים שמושכים לכיוונים שונים, בפרדוכס יש כיוונים שצולבים זה את זה, וההיסוס הוא קו שמתנהל כרצף של נקודות שהמרחק ביניהם גדל.

ההיסוס גורם לכם לעצור ולשאול ולכן המסה בו כבדה וצפופה יותר, לכן תנועת הפרוטונים מעכבת את תנועת האלקטרונים. הללו צריכים להפעיל הרבה כוח כדי להחלץ מהאיטיות הזו.

אישיות מתפתחת אצלכם מחפשת כל עת את האיזון שבין תנועת שני החלקיקים הללו. כשאתם נולדים עם תכונות גנטיות אתם מביאים אתכם אלקטרונים וכשאתם מתמודדים עם מצבי חיים שהמציאות מזמנת לכם, היא מזמנת לכם פרוטונים. השילוב של התנועה המשותפת משקפת את הכוח האלוהי לנוע לקדימה, ליצור ולברוא- והוא מגיע מהנשמה עצמה.

כוח הבריאה אינו שייך לחומר, הוא מתכונותיה של הרוח, וכך נוצר שיתוף פעולה בין  האישיות לבין הנשמה. הרוח מביאה את הכיוון, את כוח היצירה והבריאה, וכל העת מטפטפת לכם את כיווניה כך שתתנסו ביצירת מציאות שמתמודדת ומפתחת את הכיוונים הללו.

 אלו מכם שפונים יותר אל הרוח, שנותנים לה להוביל, מצליחים להבין ולפתור דילמות ופרדוכסים בחיים, מתקרבים לתכנית הנשמה ומבינים כיצד היקום עובד. אתם מפנים יותר מקום להוויה האלוהית שבכם, חייכם נעים מהר יותר , דברים מתקרבים אליכם מהר יותר ואתם יכולים להשיג יותר בפחות מאמץ, כי אתם נותנים יותר מקום לתנועה האלוהית. אתם משחקים את מציאות חייכם כשאתם מבינים שאת הרוח יש לרתום:יש לסנכרן בינה ובין החומר. עם מה מסתנכרנת הרוח?

אם היא מסתנכרנת בעיקר עם אלקטרונים- אתם נעים מהר קדימה,  אם נקשרים אליה יותר פרוטונים, אתם מבלים יותר זמן בלשחזר ללא פתרון, מצבי חיים שאמנם קיימים אך מקורם בפעימות קודמות .

הרוח היא תמיד הכוח המניע ,השאלה היא למה תרתמו אותה? תמיד יהיו "פרוטונים" בחייכם, אך השילוב המנצח הוא כזה שבעזרת יכולותיכם המתפתחות אתם "פותרים פרוטונים" ואז "מניעים קדימה עם אלקטרונים".

לא כל דילמה או פרדוכס בחייכם ניתן לפתור: אך היכולת להכילם ולמצוא דרך לחיות בשלום עימם קיימת, ולפעמים זה מספיק כדי לאפשר לכם להמשיך הלאה. אף חיבור לא יעמוד לבד ללא השילוש: אם אתם קושרים יותר מדי לאלקטרונים אתם נעים מהר מדי קדימה אך לא עושים עבודה. אם אתם קושרים יותר מדי פרוטונים אתם משתקעים בתוך הקשיים שלכם. גם פה- אתם זקוקים לאיזון.

ההסכמה למצוא את האיזון הזה במסגרת האישיות שלכם היא הסכמה פלנטרית, כלומר אין אדם על פני הפלנטה שלכם שזה עובד אחרת בשבילו. כמובן, לכל אחד מכם המשולש הפרטי שלו. זה כמו לומר שעל כל אחד למצוא את התזונה הפרטית שלו.עליכם למצוא אלו  מזונות יוצרים את התנועה הפנימית הנכונה בעבורכם. למרות מה שנמסר לכם בפירסומים שונים: אין תזונה כלשהי שמתאימה לכלל בני האדם…המזונות הם חומר הגלם הבסיסי של האנרגיה שמזינה אתכם לא רק באופן אנרגטי אלא גם רעיוני, ומשמעותי. תזונה קשורה באופן ברור לתנועת הרגש והמחשבה שלכם.