קשר-עם-גרמי-שמיים

תקשור השבוע- משען- 4/6/2010

מולד הירח מתקרב ואנו נבקש כי כל מי אשר יוכל לארגן סביבו קבוצת ישיבה במולד הירח הבא, יעשה זאת בחצות הליל, וכאשר יושבים אתם כשפניכם אל הלבנה ונושאים אתם כפיים ויוצרים קשר בינכם ובין הרוח הגדולה כאשר נושא כל אחד מכם בליבו תפילה. התפילה לשלומכם שלכם, התפילה לשלומו של כדור הארץ, התפילה לשלמות ולאחדות ולהתעלות. שכן כל אחד מכם באמצעות הוויתו ובאמצעות המעגל שיצור סביבו ועם הפניית הבקשה אל הרוח, כל אחד מכם יוצר קשר אנרגטי עם הירח ומשמעויותיו, משמעויות של רגש כמו גם משמעויות של אין ואפלה המבקשת להתחלף באור.

ולכן, במולד הירח הקרוב, מתארגנות קבוצות ומתארגנים מעגלים, יושבים אתם עפ"י בחירתכם כשפניכם וידיכם מושטות אל הירח ונושאים את התפילה וכל האמור נלווה אנו אתכם. המפעל מפעל משותף לשלמותו של כדור הארץ בתקופה שכזאת, ואם כך תעבירו אתם הלאה את בקשותינו ללא כחל וסרק.

חלק ממכירכם וממוקיריכם ישמחו לקבל את המידע, חלק ילעזו או ילעגו, ואילו אתם תעשו את המבוקש כשליחים נאמנים ללא כל פניות וללא כל תשומת לב לתגובות כאלה ואחרות, יודעים אתם את האמת, יודעים אתם את מקומכם, יודעים אתם את שליחותכם, ואין אתם עורכים בירור וברירה בין מושגים תיאורטיים או נשמתיים הנמסרים לכם לבין בקשות כבדות משקל כגון אילו.

הגיע הזמן כי תכירו במצבורי האנרגיה שלכם, הגיע הזמן כי תכירו בקשרים המתקיימים בינכם ובין גרמי שמיים שונים להם קוראים אתם כוכבים או מאורות, והגיע הזמן כי תכירו באחדות הבלתי ניתנת לערעור שלכם עם הכדור על כל משמעויותיו, עם האדמה וכל אשר בתוכה ועם כל הסובב אתכם.

זוהי מהות אחת, זוהי שלמות אחת, זהו רצון אחד, וזוהי כוונה אחת. ומשמעויותיו של הפרט גדלות ומתרחבות עד כדי משמעויות הכלל.
משען כאן, בוקר טוב.

הסבר: בעקבות הדברים הלכנו ובדקנו באינטרנט במה דברים אמורים ומהי משמעות העיתוי הזה.

-מולד הלבנה הוא מאורע אסטרונומי המתרחש אחת לחודש ירחי ומתיחס לנקודת הזמן שבה הירח בהקפתו את כדור הארץ נמצא על הקו שבינו לבין השמש. בעת מולד הירח הוא מופיע במערב כשהוא הולך ומתמלא ולאחר המילוא הוא הולך ומחסיר במזרח. לוחות שנה רבים בינהם העברי והמוסלמי, מושתתים על המחזור הירחי. החודש מתחיל בעת המולד כשהירח זורח עם זריחת השמש ושוקע עם שקיעתה.

ניתן להבין שהמושג מולד הירח הוא מטאפורה להיולדות של מחזוריות מתחדשת.

א' תמוז מתחיל אם כן במוצאי שבת , 12 ליוני. אפשר לקיים את המעגל גם בחצות הליל שבין ראשון 13 ליוני לשני.