רגש-והתרגשות

אני תמורה

מבין כל היבטי המעגל אדבר אני על מעגלי הרגש וההתרגשות. הכיצד קשורים רגש והתרגשות זה לזה?

ההתרגשות הינה סמן לא רק לאישיות אלא גם לנשמה. ההתרגשות המלווה מחשבה יצירתית כיוון פעולה, רציה ואף תשוקה. להמצא במקום מסוים, להיות עם מישהו מסוים לקדם ענין מסוים, ההתרגשות מסמנת לכם כיון מסוים. כיוון בעל עצמה. התרגשות אותה חווים אתם כחיובית תניע אתכם והתרגשות אותה חווים אתם כשלילית או חרדתית עלולה להניא אתכם. ולכן מוצאה של ההתרגשות הוא מן התולדה המחברת בין אופי וטבע: בין אפיה של הנשמה, שנבחר להות מוקד להתבוננות בפעימה הנוכחית, לבין הטבע המתחלף. אותה אישיות זמנית אשר כמו מכלה היא את עצמה יחד עם הגוף הפיזי. אין זה נכון לומר כי האישיות הינה זמנית בלבד ומעצימה היא את האדם בפעימה הנוכחית מפני שכשיושבת נשמה ובוחרת את אתגריה בוחרת היא אף את הד.נ.א.הפיזי והרגשי שלה כלומר את הפוטנציאל להתפתחותה של אישיות מסוימת ולא אחרת.

זוהי ההתרגשות, היא מהווה אבן דרך בין רצונות הנשמה ובין יכולת המימוש של האישיות. והרגש? הרגש בעל מנעדים משתנים הוא. רגשות קלילים אוריריים חיוניים בלשונכם עליצות, שמחה, אושר, נהרה, רציה ואילו הויברציות הכבדות והאיטיות הנוטות להגדיר את המשאבים הרגשיים הכבדים שלכם: המלנכוליה, העצב, הדיכאון, התחושה כי דברים מסתימים ואין להם תוחלת או תקווה וכיוצב.

יודעים אתם לזהות את רגשותכם על פי ההתרגשות. ככל שרגש נחווה על ידכם כחיובי יותר כך רמת ההתרגשות החיובית שלו טובה. ככל שרגש עצוב וכבד יותר כך פחות מרגשים הם הדברים. זהו מעגל אשר מסביר את המתרחש בינכם בבואכם לפתור ענינים קרמתיים.

אתיחס כרגע אל הקרמה המשפחתית ותוכלו להקיש ממנה לשאר. באות הנשמות כשבאמתחתן הסכמה קולקטיבית אחת ומלוא הטנא הסכמות פרטניות בינן לבין עצמן פרי תולדה של פעימות קודמות. כל רגש אשר נחווה הוא במסגרת מעגל רגשי או תודעתי אין הוא מקרי ואין הוא ראשוני. הוא מהדהד בכל פעם במקום אחר במעגל. מכיון שחייכם הרגשיים לא התחילו בפעימה זו. חייכם הרגשיים הנשמתים החלו מאותן פעימות שאותן בוחרת הנשמה להזכר בהן לטובת עבודתה. כלומר אחת הסיבות המשמעותיות שמעודדים אנו אתכם לחוות ולא להדחיק או להשליך ולא לזכך- לחוות!! ראשית דבר לאפשר את תנועת הרגש ולא רק את תנודתו.

אם מתקיים רגש הטינה במקום כלשהו במעגל למשל אצל נושאת תפקיד אמהי יכול הוא הפעם כתוצאה ממהלך החיים להדהד אצל נושאת תפקיד הבת. אולם אין אתם מסוגלים ללא תמיכה רגשית נאותה ללמוד איך לחוות רגש ולהדהד אותו ללא שיפוט. הרי "לטובתכם ולעזרתכם" מתגייסת האישיות עם כל מנגנוני ההגנה שלה.

מהי התעוררות מבחינת הפסיכולוגיה הנשמתית? מה פרוש לעורר בתוככם? הזכיר האל את הצורך לאתגר מבנים סדורים היטב ולקרב נושאים אותם הרחקתם. ובאיזה אופן מסכימים אתם להביט בעיני עגל בזה הנמצא מולכם ולהדהד בתוככם את רגשותכם העולים בכם בלא שתטיחו בו, ללא שתדחו אותו ותספרו לו עד כמה הוא דומה או שונה מכם, וללא שתגיבו אליו אלא תהיו אתם מבינים את עצמכם.

כך ורק כך יכולים אתם להבין לעורר ולפתור: במשמעות של בחירת אופציה התיחסותית ורגשית אחרת.

כל אותם מנגנונים הנם מנגנוני התמצקות שמחזקים את הכבידה את המסה את ההאחזות ואת ההצמדות. מנגנון מגן מפני התובנה. מנגנון דוחה את ההארה מנגנון מעוות את המציאות לכלל מציאות פנימית התומכת במובנה ובקיים.

מעגלי רגש, מעגלי התרגשות, מעבר רגשי בין באי קרמה, בין מעגלים אנושיים, בינכם ובין כולכם פירושו הסרת הסיגים, המחיצות והמסכות עליהם דיבר האל. כשזה קורה נוצרת אותה אחדות, נוצרת אותה שותפות וניתן לשלב ידיים בלא שהערפול הרגשי אוכל בכם ומכלה בכם כל חלקה טובה.