שנת תשס"ב – זמן להסיר את המצור

"זו שנת המשך לשנתיים הקודמות, והיום נתמקד בדרי המדינה. שנה שמייצרת עוצמות ומערבולות בהמשך לאירועי השנתיים האחרונות, ולשינויים שאתם מחוללים במדינתכם, חלקם לא מודע לכם בעליל.

למשל, העובדה כי אתם ממשיכים לחולל מערבולות שכמו מקיפות את העיר הקדושה (ירושלים) כפי שהקפתם את יריחו שבע פעמים עד שחומותיה קרסו. (נמסר פה לא מזמן מידע לגבי תהליכים אנרגטיים שקשורים לירושלים והשפעתם על העולם).

כעת, תודעתכם החדשה עושה הקפות סביב העיר הקדושה, כי היא חייבת להפיל את חומותיה האנרגטיות, שנבנו והתחזקו במהלך אלפי שנים, מתוך הזיכרון ההיסטורי הציבורי, הן של דרי ארץ והן של העולם, בעניין ירושלים.

הזיכרון הנאסף אומר, כי זו עיר מצור, עיר שעברה כיבוש, הגלייה, ניסיונות לשלוט בה, לנכס את קדושתה באופן אקסקלוסיבי. עיר שהתחוללו בה מלחמות על קדושה, מוניטין ושליטה שעד היום לא פסקו.

זו תודעת מצור, תודעת "תשמור נפשי", תודעה של: "מה שמצוי מאחורי החומות לא חשוף למרחבים הגדולים, ומה שמצוי במרחבים הגדולים לא יכול להיכנס מעבר לחומות, כי הוא נתפש כפולש פוטנציאלי".

עיר של זהב, עיר של קודש. עירו של האל, שזרעי האלוהות שלו, מבראשונה, נזרעו באזור שהפך להיות ירושלים הקדושה.

זרעים אנרגטיים, שצמחו וסובבו את העיר הקדומה שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, מה שיצר מערבולות אנרגטיות, שחזקו את תודעת המצור ושל שליטה על האלוהות, ואת הבעלות על  הזהב, שאסור לו שיתפרש, כאילו הוא שייך לכל.

האירועים העולמיים בשנתיים האחרונות העלו על נס את העיסוק האינטנסיבי, אצלכם במיוחד, בענייני זכויות הפרט והכלל. עבור תושבי הארץ הדבר מעורר לחיים את זרעי הזיכרון המקוריים, כאילו כיבוש הארץ מתרחש מחדש, זיכרון קדום של מצור והישרדות ברמת הפרט, וכציבור ארצישראלי אומר הזיכרון:  מה יהיה על ירושלים בירתינו הקדושה?

היתה חשיבות לכך שעמים תמיד רצו לבוא ולכבוש ואז עברו הלאה. הדבר יצר מארג אנרגטי מגוון שכעת מאפשר לשלוח דרכו את מה שייוצר.

במקביל, אתם עסוקים ביכולת לפורר ולפוגג את המצור האנרגטי הזה, וזה לא מסתייע בקלות, כי מדובר בכל כך הרבה פעימות מחזוריות של החוויה האנושית בתוך וסביב ירושלים, שיצרו מצור תודעתי רב גווני.

כדי ליצור אתחול צריך להביא מערבולת אחר מערבולת, סערה אחר סערה שסובבת את חומות העיר, ויוצרת פתחי יציאה, כדי שרוח חדשה תנשב ותאסוף אליה את אותם זרעים מוכמנים, שמצויים במקומות מיוחדים ברחבי עיר.

כשהסנכרון החדש יתרחש, עוד דברים באופן הולם ישתנו, ושוב ניתן יהיה לראות איך אתם משפיעים על המציאות שלכם, פורצים את הגבולות של עצמכם, מפתחים ומשפרים, ומשם מקרינים החוצה כך שיש לכך השפעה על העולם.

השנה- יום כיפור, במשמעות שהיא מעבר למקובל במסורת, ומעבר לאנרגיה המיוחדת שמפעמת בו. בשנה זו רוקדת מעל ראשכם פרוכת זהובה וזוהרת של אור אלוהי. הדבר קורה מעל ירושלים עיר הקודש, ומקרין לכל המדינה.

מוקד הסער האנרגטי שם. הדבר יקרה בארצכם ומשם יכה גלים לשאר העולם על פי תכנית אשר כולכם מבפנים מכירים היטב. כפי שהתבטאנו במהלך השנה האחרונה: "מציון תצא תורה".

 

"הפסיכולוגיה של הנשמה- הקורס השלם" מתחיל בנובמבר 2021  הכנסו לפרטים