השדה הקוונטי משתנה

שלום רב,
היום נביט קצת אחרת על נושא האתחול האנרגטי עם התפוגגות חוזי גורל.
"רטטים של חלקיקי אנרגיה משנים את מקצבם, כאילו קסם מהלך עליהם, והופכים להיות זמינים פחות לשדה אנרגטי אחד, וזמינים יותר לשדה אחר.
זו קריאת פוטנציאל שהמימוש שלו דורש תנאים מסוימים שבין נשמה לאישיות כמו מודעות לדילמות, פחדים וכו תוך הכרה בכך שמדובר בהיסטוריה משוחזרת ולא במכת גורל שנכנעים לה תמיד.
שנית, יציאה למסע של בירור פנימי לגבי מה מתקיים כפוטנציאל שינוי יחד עם שינויי האנרגיה?
מה שקורה כעת הוא שאי אפשר לומר לכם יותר מה לעשות. אפשר לקרוא את השדה האנרגטי הקוונטי (ריבוי מצבים לאותו חלקיק) שכעת מתרחב והולך, ומאיר את עצמו, ככל שהאנרגיה החדשה מתעצמת ומוטמעת.
מבחינה אנרגטית הדבר אומר שקבוצת תדרים מסוימת, שנקרא לה שדה קוונטי, שמצוי סביב כל אדם, יש לו ייחוסים שמשתנים כעת, עם השדות הקוונטיים של אנשים אחרים.
כאשר קרמה פעילה, מתקיימת אינטראקציה מסוג מסוים בין השדות הקוונטיים, ומתקיימת מערכת ייחוסים מתואמת, הרי מערכות יחסים לא התפוגגו גם אם התקיים ניתוק פיסי או גאוגרפי. מחשבות, רצונות, רגשות וכו' הכל מרחף במרחב האנרגטי, מחוץ לראייה החושית וממלא את החלל הבלתי נראה שבין גופים פיסיים.
אי אפשר לקחת סכין ולחתוך את זה. הדרך היחידה לשנות את הייחוסים שבין שדות קוונטיים היא דרך שינוי התודעה. התהליך שאנו מדברים עליו, של אתחול העצמי במקביל לסיום חוזים קרמתיים אומר, שהשדות משנים את המגנטיקה.
אם מתקיימת התוויה ללמידה, שטרם מיצתה את עצמה למשל, השדה הקוונטי מתנהג באופן מסוים, אם למידה מיצתה את עצמה השדה יפעל אחרת.
המגנטיקה הוא רעיון משיכה ודחייה שעובד לפי ייחוסים משתנים כשתודעתכם משתנה.
התפרקות מוטיבים קרמתיים משנה את השדה הקוונטי והוא הופך לשדה יותר אוטונומי במובן של "שינוי הנתיבים האוויריים דרכם טסה הרוח"; הרוח טסה כעת דרך נתיבים אוויריים חדשים ליעדיה, דרככם.
שינוי בשדה הקוונטי, כשכבלי הקרמה מתפוגגים אומר, שהוא יוצר את המגנטיקה החדשה הרבה יותר בכוחות עצמו מאשר מקודם. מי שמצוי שם, יש לו אחריות יותר גדולה על יצירת המציאות המשתנה שלו.
מי שמצוי בחירות פנימית, יכול לקבל מידע על הפוטנציאלים החדשים שלו שנפתחים כשהד.נ.א משתנה, והשדה הקוונטי בהתאם. עם זאת, הוא זה שצריך לתת לאיכויות הרוח להתבטא באופנים חדשים, שדורשים לעיתים אומץ ותעוזה לפרוץ את מסגרות העצמי המוכרות .
זהו שיח מתעצם בין העצמי המוכר לעצמי הגבוה, לעיתים הוא מודע לעיתים לא, אך המערכת משתנה מבפנים.
רעיון הפוטנציאלים החדשים הוא רעיון של קליטה יותר צלולה של רצון הרוח ותחושה שהעיסוק במוטיבים הרגשיים העתיקים תופס מקום אחר.
אדם נוטה לחפש ערוצי ביטוי חדשים לעיתים שוקל את דרכו מחדש.
עוד כדאי לזכור כי תפקוד הצ'קרות משתנה כשהאנרגיה החדשה נעה בהן אחרת. הביולוגיה שלכם מגיבה לזה; מה שנקבע שייקרה במערכות הגוף מכוחה של קרמה יכול להפסיק להתרחש.
אם היתה למידה דרך מחלה מסוימת היתה גם הגנה מפני אחרות, שלא היו בתכנית הלמידה. לכן יש לשמור על בריאות נפשית ופיסית ולהקפיד על אורח חיים מאוזן ומודע".

לצפות בראיון עימי