היקום שמשתקף בנו משנה חוקי יסוד

"היקום מוצא לו דרך לבטא עצמו בכל עולם באופנים אחרים. זהו יקום שלם שדרך העולמות השונים מביט על עצמו באין ספור מבטים.

כל השתקפות חדשה הופכת לסוגיה נפשית פנימית, כי היקום משתקף דרכינו כמו גם דרך עולמינו.

ככל שיחסי הרוח והחומר יותר אינטנסיביים, כך השתקפות ערכיו הנעלים ביותר של היקום יכולה לבוא לידי ביטוי, מפני שרוח שעוברת דרך חומר, מבקשת לממש את עצמה דרך מציאות מגבילה, ולהשיג חירות תנועה דרך מגבלות שמתקיימות בעולם פיסי דחוס.

זו רוח שמתאמצת הרבה יותר מאשר בעולמות אחרים, לעבור דרך מפתח זיכרון מצומצם, ולהתמודד עם האנושי שמסוגל לראות את המרחב הטראנס – דנטאלי באופן הדרגתי לאורך הדורות.

הרוח, לאורך מעבריה, יצרה כבידה; גרביטציה. אתם מכירים כבידה פיסיקאלית, בעוד הרוח יוצרת כבידה דרך הצטברות מסה קריטית של רגש. מדובר ברגשות הכבדים והעמוסים, הכעוסים, הדרמטיים, המפוחדים, שמשכו אתכם לכאן שוב ושוב לצורך ריפוי ופתרון. אלו בעיקר נרשמו בתודעת הכדור, כדי שתחזרו למעגלי חיים נוספים.

עולמות, בעלי כבידה רגשית, הם העולמות, דרכם היקום יכול לבטא את רעיונותיו הנעלים ביותר. מדוע? כי התעלות קשורה בהכרה, שכל התמרה במציאות מהווה בסיס לרעיון נעלה יותר;  מתקיים דחף פנימי, לתור אחר מימוש גבוה יותר (לדוגמא: סולם הצרכים של מסלאו שמשרטט את הצרכים האנושיים מהבסיסיים, כמחסה ומזון, ועד לצורך מימוש עצמי שאינו נפסק) .

היקום משתקף, בין השאר, בחיפוש שאינו נגמר, אחר הביטוי הנאצל והנעלה ביותר של מוטיב חיים. דרך שנעה מהמוחשי והגשמי לנאצל ולמופשט ביותר.

עולמות שעוברים טרנספורמציה, כמו במציאות הנוכחית שלכם, הם עולמות שיהפכו על פיהם חוקי קיימות בסיסיים, שכן התשתית להיכרות הפנימית שלכם משתנה. האישיות שלכם תעבור שינויים מסדר גודל לא מוכר, ככל שתבינו איך היא נבנית, אך לא רק.

גם חוקים פיסיקאליים, שנראים כרגע קבועים יעברו שינוי. אלו החוקים שמתארים מציאות כ-"כזו שאין בילתה". אין לנבא באלו חוקים מדובר או כמה זמן ייקח לשינוי להתגלות.

אפשרות זו טמונה בטרנספורמציה העולמית הנוכחית. אין זה מספק, שהיא מתרחשת במבנים נפשיים או ציבוריים. זה לא ייעצר במהפכים, כמו המעבר מהיררכיה לשוויוניות או מפטריארכליות לעוצמה נשית: אלו חשובים והכרחיים אך לא מספקים.

טרנספורמציה מסדר גודל שכזה לא תסתפק בפירוק מוסדי של תאגידים, ממשלים וכדומה, שכן, הבסיס הקיומי משתנה ובכלל זה חוקי הפיסיקה המוכרים.

שינוי במציאות מתחיל במרקם הכי פחות דחוס שלה ומגיע לבסיסי ולעמיד ביותר. בגוף הפיסי שלכם, אם מתרחשת פגיעה, היא עוברת דרך רקמות עדינות יותר, שקל יותר לרפא אך כשמתרחשת פגיעה ברקמות הקשות, השלד למשל, קשה להחזיר מצב לקדמותו. אם מדובר במחלה קשה, כשהיא מגיעה לרקמות הקשות, לעיתים מתרחשת טרנספורמציה של המצב הקיומי.

כבר חלים בכם שינויים רבים, וגובר הרצון לשלום עולמי:  תחושת המיאוס והעייפות ממצבי לוחמה, אפליה, ניצול וכדומה מתגברת.  אמנם רצון כזה חייב לעבור דרך הכשרת הלבבות ברמה עולמית, אך כדאי לדעת שהדרך למימושם של שלום והרמוניה עולמיים עוברת דרך עוד מספר תהפוכות שיתפסו את העולם לא מוכן.

צפויות תהפוכות נוספות בסדר גודל עולמי, שיעוררו את הצורך לשלב ידיים כדי לצלוח אותם. אתם חותרים למרקם תודעה שמבטא:  "אי אפשר להמשיך עם מוטיב הפיצול ויש להתרחב אל ההצטרפות, ההתלכדות והכרת ה "אחד".

מהפכים גלובאליים אלה ימשיכו להכשיר את הדרך, בדומה לשנה האחרונה לקראת הכרה בראייה מלוכדת הרבה יותר.

על השנה האחרונה ניתן לומר, שהיוותה מפתח לשער חדש, ולמרות שיהיו עוד שינויים בלתי צפויים, התודעה הפלנטרית כבר אינה כשהיתה, והיא תתארגן ביתר יעילות סביב התלכדות, וסביב ההכרה כי דברים נעשים בשיתוף פעולה.

אתם תביטו מחדש על הקוטביות והשפעתה עליכם תהיה אחרת. תוכלו להתמקם בנקודת איזון וניטרליות חדשה, בה הכל פוגש את הכל.

המהלך בעיצומו והתחדשות זו לא יכולה להתרחש כשהדברים על מי מנוחות. הקוטביות אינה שלילית מיסודה, והיא מצויה בכל חלקיק ביקום; היא בסיס לתנועה אלא שנקודות קצה לא אפשרו בעבר יצירת תשתית פנימית לאיזון ולכן משברים השתחזרו.

תודעת הכדור משתנה: תשומת הלב נוטה לחוויה המוארת, החיובית, המשותפת שפונה לקדמה ולאפשור, במקום לניכור. תשומת לב שתרה אחר הדרך לחשוב ולומר מה שרוצים, מבלי להפסיק לשמוע את הקוטב השני.

זהו מהלך דרמטי, ברמה האבולוציונית, שיכול להחליף, אם תרצו, את הדרמות הפרסונאליות שהביאו אתכם לכאן שוב ושוב בדרככם לשינוי על פני השחזור".