משמעותה של התקופה הנוכחית- ב'

בוקר טוב, בוקר מבורך, אני יהווה, 11.3.11

אנו מבקשים להסביר את התהליכים שמתרחשים כעת בתודעת כולכם, כל מי שחי ומשורר לו את שירת חייו על פני כדור הארץ. מבנה התא משתנה, מבנה התא איננו אך ורק המבנה הפיזיולוגי, הפיזיקלי והכימי שאתם מכירים. ישנם סולמות אנרגטיים שעולים ויורדים בתא הגוף שאתם עדיין לא זיהיתם כי מכשיריכם עדיין אינם רגישים מספיק להתייחס אליהם . סולמות אילו מורכבים מאנרגיה שמורכבת מן הקוד הגנטי הרוחני של הנשמה. מקופלים בסולמות הללו גם אלמנטים שקשורים לאנרגית הנשמה, צליליה, המודעות הנרכשת וחלק מהוויות טרנספרסונליות שהנשמה מביאה עימה לצורך ההשתייכות עם גוף של חומר בכל פעם מחדש. מה שמתרחש באמצעות סולמות אילו הוא זה שמאפשר לכם לחיות, מהות החיבור בין נשמה לגוף פיזי עוברת דרך אנרגיה קוסמית קדושה זו.

אנרגיה זו נתמכת בשש צורות או בשישה קודים אנרגטיים נוספים. הטבעות של שש אלוהויות שאתם נושאים בתוככם. לכל אחד מכם צופן גנטי רחב וצופן גנטי צר וסגור. הצופן הגנטי הרחב מורכב מקוד של סמלים שמאפיין את כל קהילת הנשמות שפועלות כעת על פני כדור הארץ, הדבר דומה לכרטיס כניסה שניתן לכל הנשמות כדי לעבור בשער ולהיכנס לעולמכם. נשמות שאינן פועלות כרגע בכדור ארץ לא נושאות עימן את הקוד הזה. זה הקוד הרחב ביותר והוא זה שמכיל בתוכו שש הטבעות אלוהיות שונות. הקוד הסמוי או הקוד הצר במבנה התא הוא הקוד האינדיבידואלי שמאפיין כל נשמה בפני עצמה ואותו תיארתי.

מה עוברים אתם כעת בתקופה הנוכחית?

הקוד הרחב נותר על מקומו, כסוג של סמן ימני, מטרה להגיע אליה. הקוד הסמוי מתרחב והולך אט אט עד כדי כך שיוכל להתאים את עצמו לקוד הרחב. זוהי משמעותה של הרחבה. זו משמעותה של הכלה, זה משמעותו של סינכרון וזו המשמעות המטפיזית של "אלוהות משותפת".

כל אינדיבידואל יוכל להכיל את השאר בתוכו. מצב זה הוא מצב שדורש שינויים של שלוש רמות עיקריות:

הרמה הראשונה, המוחשית ביותר, היא הרמה הפיזיולוגית- חלק מתהליכי ההרחבה והסינכרון נעשים בתוככי המוח הלא מודע מפני שהוא זה שמאפשר את הבקרה על הקודים השונים. לכן, רבים מכם (בעיקר אלו שמתקשרים) מרגישים את ראשם כאילו הוא או כבד, או לא ממוקד, לא מסונכרן עם צרכי המציאות, ואפילו לפעמים קושי בראייה או בדיבור בעת עייפות.

הרמה השניה, היא הרמה הרגשית פסיכולוגית– רגשותיכם לפעמים גואים בכם, לפעמים אתם חשים מתוסכלים או עייפים ואולם לרוב, אנשים שמצויים בשלב התפתחותי מתקדם דווקא חשים שלווה גדולה יותר, רגיעה ומוכנות לצאת לדרכים חדשות.

רמת השינוי השלישית והיא רמת העשייה והפעולה– אתם מוצאים את עצמכם מתכווננים למטרות חדשות, למסלולי ידע או התפתחות ועשייה חדשים, אתם שוקלים לכם דרך, מפלסים אותה, והדרך בתקופה זו איננה קלה מכיוון שהרוח מערבלת את כיווניה על מנת שסדר עולמי חדש יתפוס את מקומו באופן הנכון ביותר.

כל אחד מכם עובר תהליכים אילו בדרכו שלו ומידת הרגישות הפיזית והרגשית משתנה מאדם לאדם בהתאם לאופן שבו כל אחד מכם חי את חייו. לא לעולם תמשיכו להתרחב כך באופן כה מואץ- לכן הגדרנו את שנת 2011 כשנת מעבר. שינויים אילו יימשכו גם בחודשים הקרובים. אל לכם להיבהל, אל לכם להיחרד, אל נא בכעס, אילו הם שינויים אשר מטרתם חיובית וכוונתם טובה.

אילו מכם שתודעתם רחבה ופשוטה ויודעים ליצור קשר עם הקוסמוס חשים שינויים אילו ביתר שאת מכיוון שכבר עכשיו מבנה התא שלהם רגיש יותר, פרוש יותר, עדין יותר, כי הוא כבר פונה אל המרחב, והפרט מחפש לו את הדרך למצוא את נקודת האיזון המחודשת שבינו כאינדיבידואל לבין הכלל והקולקטיב. מצאנו לנכון להסביר הסברים אילו על מנת ידעו בני האדם מה עובר עליהם בתקופה זו, מה צפוי להם בתקופה הקרובה וכיצד ניתן להתמודד עם הדרך שנותרה.

מנוחה, תזונה קלה אך טובה, עדיפות ארוחות קטנות במהלך היום על פני שלוש ארוחות גדולות, הימנעות מסמים משכרים או כל מה שמשנה את מצבי התודעה באופן מלאכותי, והרבה הרבה צחוק, הומור ושעשוע אשר יפים הם לבריאות ולבריות.