"בראשית בראה"- פרק ב'

"ימים ספורים – והאלה נכנסת בשערים.

תנודת התודעה העולה, שיכולה להכיל את נקודת השוויון בין הזכרי לנקבי, שמסוגלת לברוא בריאה, שאין בה משוא פנים, שאין בה חיצון ואין בה מרכז, אין בה שוליים, אין בה עילי או תחתי, ויותר מכל, אין בה שמיים ואין בה ארץ.

נקודת הבריאה של "בראשית ברא", טרם נבראו מאורות, ימים ,חיות, בני אדם וכל מה שנברא בצלם. נקודה של פריצה. נקודה של התחלה.

עולמכם על בלימה, מבחינת המוכנות להבין מהי בריאה של נקודת התחלה. אתם סבורים שאתם בוראים "דברים" . כן, כל מה שמתקפל, כל מה שיכול להתפרק, כל מה שאיננו עונה יותר על הציפיות או מוכיח את עצמו כלא יעיל, כזה שעבר זמנו, בין עם רשויות, מוסדות, מנהיגות, משטרים או תפישות.

לכל אלו אתם מתייחסים כאל "דברים". יש להם צורה, תוכן ומשמעות, ואתם יכולים לייחס להם ממדי קיום, נוכחות או התפרקות ברמה החומרית, כי השכל שלכם מתייחס למושגים.

אחת המשמעויות, של התעלות התודעה כעת, היא היכולת לתפוש ולהיות הוויה של נקודת בריאה, טרום קיומו של מושג כלשהוא. "הבראשית ברא" שאתם מכירה מתייחס כבר למושגים, לפריטים ולחומר: שמיים וארץ.

כפי שלא אחת ציינו- ה"יש המושלם" מצוי באין. ה"אין", הוא זה שמכיל את כל אפשרויות ה"יש", טרם מחשבה עליהם, טרם ביטוי או התגשמות כלשהם. ה"אין" מחריד ומפחיד את מה שמתממש ונגזר ממנו, בכלל זה את האנושי, כי ההוויה שנבראת תופשת את עצמה כ"דבר", וככזה הוא בן חלוף שנתון לכליה. "דבר" אינו ער למקור הגבוה שלו.

בימים אלו, אנו מתארים תהליך התפרקות קולוסלי, שראשיתו במעמד מיוחד, שקנתה לכם הפלנטה שלכם, בין מאורות נוספים, שאותם, רק לפעמים אתם מסוגלים לראות כמקיפים או כשייכים לכוכבים אחרים.  עצם היותכם ממוקמים במתווה אנרגטי חדש, שמאפשר לכם קשרי גומלין עם מאורות חדשים לא מוכרים לכם, מאפשר זרימה ממרחבי תודעה שלא היו אפשריים קודם לפלנטה שלכם.

כשאנו מעבירים אל בין ידיכם מאמר ועוד מאמר, הגיג ועוד הגיג על תודעת האלה, על צעדתה הנחושה, הגמישה אך ההחלטית אל ארץ של קודש, אנו מספרים לכם שאתם מתחדשים בבריאה חדשה.

אנחנו יוצקים את התשתית: בטון ומסמרים, כלונסאות, עמודים תומכים ועדיין לא הגענו לקומות.

אנחנו ביסודות ובתשתית של תודעה אלוהית חדשה, שצועדת מעדנות אך נחושות, אין שני לה. לא התייצבנו עד כה מול פני עם ועדה ואמרנו:  היא כאן.

זמן יעבור עד שאפשר יהיה לעכל את הממשות ואת הנחיצות הגלומות במידע זה.  כרגע חשוב לומר, שכל אשר אתם מכירים מעולמכם ואשר טרם נע לאפשרויות חדשות, יעשה זאת במהלך השנים הבאות.

צפו וראו, כיצד נשים מיוחדות, חזקות, נשים יפיפיות בתוכן, מתעוררות בכל רחבי תבל. הן מתעוררות כי התודעה השבויה, האזוקה והאסורה בכלאו של אל מוכר ופטריאכלי , תודעה זו מתפוגגת ומתפרקת.

הן מתעוררות עם תחושה של כורח פנימי, לא בהכרח עם חזון נבואי. מתעוררות נשים בעולם עם תחושה של כורח פנימי, שמתחיל לטפס מעלה מעלה, מידיעה של לב, מתחושה ורגש אל השכל החושב, ואל המחשבות הנקלטות במוח האנושי.

הן מתעוררות אל תרגום של רעיונות אמורפיים שהופכים למובחנים במקביל לתחושה הפנימית, שעליהן לצאת לדרך חדשה, או לעשות מעשה בתוך דרכן הנוכחית.

נשים מופלאות, חזקות ויפות תואר מבפנים מתעוררות עם תחושה, שלא משנה מה תהיינה התוצאות, או התגובות, לאן דברים יובילו, הן מרגישות חסונות בתוכן ומוגנות מפני שהן הולכות אחר צו פנימי, שחלק מהן לא יודע אפילו איך להגדיר אותו במילים מדויקות.

הן תיצורנה כיסים, מתרחבים והולכים, של התחברויות אנושיות, מקצועיות, רוחניות ודתיות. הן תיצורנה הקשרים חדשים עם מוסדות , שמשנים צורה ואופן , עם תפישות שמבקשות להתחדד, להתעגל ולהוביל דרכים חדשות. הן לא תוותרנה על איגוד, ליכוד ,איסוף, איחוד של מה או מי ,שמצוי בדרכן.

כל אחת עם תחושתה ודרכה: הן תמצאנה בתוכן את העוז, את החוסן ,את היוזמה ואת השקט להיות מובילות את דרכן, ובתוך כך להסכים לשנות מהלכי חיים פנימיים וחיצוניים של עצמן, ראשית דבר.

אט אט, בארצכם, בסביבתכם ובעולמכם מגמת הנשיות המתחבטת, המתלבטת, הזועקת, שעדיין מורדת,  ממשיכה את כיווניה אלו. במקביל כבר מתייצבים , מתחזקים קולות נשיים חדשים. שאינם נרתעים ואינם מפחדים, יודעים הם את מקומם.

לא כולם יכולים להסכים עם המידע הזה. זו איננה חובה. זה איננו גיוס ולא תעמולה. אף אחד לא מתבקש לעשות דבר.  מידע זה נמסר, מכיוון שעצם העברתו הוא חלק מבריאה חדשה שזמנה החדש מאפשר מהירות של תפוצה והשתברות, ואז איסוף ספירלי מתרחב והולך, כך שמגיעים הדיה של  "בראשית בראה" למקומם הראוי.

נפרשת פה רשת של בריאה שבעפעוף עיניה, בחיוך שפתיה, באהבתה ובעצם מחשבתה בלבד, מבקשת היא – וכל השאר נעשה בדברה.

עד סוף שנת 2020 , הדברים כבר הופכים להיות יותר ממשיים בארצכם ,משתהפוכות ימשיכו להסעיר את הלבבות ואת המוחות, בדמות חשיפת דרמות, שעדיין קבורות במעבה אדמה.

פרדיגמה מדרגית הירארכית קשורה בתודעת ההסתר , תודעת הנכס, "שמצוי רק בחשבונו של הבעל ואין האישה יודעת על קיומו". כל זה ימשיך ליפול באופנים ברורים, והאוזניים- אוזניכם- תצלנה".