תפקידן של נשים בעידן הנוכחי- מאת תמורה

אני תמורה,

נשמות הן חסרות מגדר במהותן – לא כך בפלנטה הזאת . הבחירה בנשיות או גבריות כרוכה בהשתלבות הנשמה בפיתוח הפלנטה. ההסכמה להיוולד כגבר או כאישה היא גם בעלת משמעות פילוסופית, שקשורה בשאלה: כיצד הנשמה תסייע לפיתוח הפלנטה, שזקוקה לאנרגיה יותר פטריאכלית או מטריאלית בתקופה מסוימת?

לדוגמא התקופה הנוכחית: לנשים יש משמעות מרובה ומשתנה: זו תקופה של הפיכה חברתית, תפישות שונות נחלצות ממקומות סגורים ומתרחבות, והופכות עצמן לזמינות ופתוחות יותר. תפקידי הנשים משתנים ויתפשו תאוצה רבה בעשורים הקרובים עד כדי כך שתפקידי נשים לא רק יתאזנו עם אלו של גברים אלא ברור יהיה כי ערכים כמו שלום, אחווה אחדות ושותפות יונחלו על ידי נשים, שיקומו ויהיו מסוגלות לפתח עוצמות ועצמאות, לשחרר פחדים שהיו מעוגנים בתפקידים נשיים, ולהיות מסוגלות לעמוד מול אנרגיה גברית מתנגדת ולפעמים אגרסיבית, שתבקש להתייצב על מקומה ולשמר את מעמדה.

לאנרגיה הנשית המתחזקת יש משמעות גדולה בשנתיים הקרובות מכיוון שתצמחנה נשים, מנהיגות חברתיות ופוליטיות וגם נשות רוח. עד לא מזמן מקובל היה לראות בקרב קהילות או תחומי עיסוק מסוימים כי נשים יכלו להגיע עד דרגה מסוימת בעוד זה שעומד בראש כמנהיג או כמאסטר היה גבר. דברים אלו משתנים לאט ובעשור הקרוב ישתנו יותר מהר.

מספר לא גדול של נשים הסכים ברחבי העולם להפוך את הקערה על פיה ולשאת בעול של המנהיגות הרוחנית. מי שינהיג את העולם הרוחני בעשור הקרוב והלאה תהינה נשים, עד אשר יטושטשו ההבדלים שבין גברים ונשים בכל הקשור לכוח והשפעתו על החיים האנושיים. נשים תצמחנה בעיקר מתוך עולם הרוח כמאסטריות ותקבצנה סביבן תומכים שיתמכו בהן כדי להוביל מהפכות חברתיות.

עולם הרוח יחבור לעולם החברתי וביחד הם יניעו את גלגלי הפוליטיקה בכיוונים אחרים. הטובה לא תצמח מהפוליטיקאים גם לא מנשים שנמצאות היום בפוליטיקה: לאלו יש עמדות גבריות שמופיעות בלבוש נשי. מה שצריך לקרות היא הפיכה מהבסיס ומהיסוד. לא העולם הפוליטי ולא העולם העיסקי יצעידו הפיכה זו אלא העולם הרוחני. הוא יתפשט ויצור קשרים עם עולמות אחרים ובכך יתבטא עוד פן של אחדות: אז תצמחנה גם מנהיגות שתוכלנה לנתב דרכים אלי שינוי סדרים חברתיים.