תודעת השפע החדשה

"לאחר ההתפרקות תבוא הבנייה, אך אתם כבר תדעו להשתמש באבני בנייה חדשות.
תודעת השפע החדשה מעוגנת בהיסטוריה הפרעונית המקודשת. אתם רגילים לחשוב על שפע כאותה שאיפה להשיג "עוד ממה שיש לי, או מה שאני רוצה", "שיתווסף, כדי שלא יחסר לי".
עם הפלטפורמה החדשה, יש לכם נגישות לתודעת שפע שונה, שאינה מבוססת חומר, כסף, רכוש ונוחיות חמרית. זה אמנם חשוב, אך לא לשם כך מתעלה נשמה.
מדובר בריבוי הדרכים, דרכן יודע ה"אחד" לבטא עצמו. תודעת השלם מבטאה עצמה בשפע אופנויות ברחבי יקום, מעבר לצורה מגבילה, כמו במסגרות קרמתיות. דרך הביטויים החדשים של כל אחד יווצר שפע.

רעיון השפע החדש הוא מפשט, ונגזר מתהליך ההתפרקות הפנימי שלכם וההצטרפות למקור האל, כחלק מהתהוות – ההתעלות שלכם. רעיון חדש רוצה להיטמע בכם, כדי שתדעו איך ליצור שגשוג בדרכים חדשות, מפני שלא ניתן לרפא את העולם בעזרת אותה תודעה שיצרה אותו.

מדובר בתפישה מופשטת יותר, שעוברת דרך יכולת העצמי לגעת בריבוי הביטויים שקיים ב"אחד" השלם.
מוצא החומר מן התודעה, והיא מעוגנת בסמלים קדושים. לסמלים, כמו אותיות, מספרים או צורות גאומטריות, יש אנרגיה של משמעות ואנרגיה של הפעלה או יצירה. העולם הפיסי מכיר בעיקר את התוצאה של הבריאה המתבטאת באופן פיסי.

כל השאר הוחרג על ידכם והוגדר כמאגיה, קסם או מיסטיקה.
הבריאה החדשה, והשיבה למקור האל ל "אחד" כרוכה, בין השאר, בהכרה המחודשת שלכם, כי לא ניתן להפריד בין חומר ורוח וכי היכולת ליצור חומר בעולם ארצי, נדמית אולי כקסם, אך מקורו במחשבה אלוהית, בכוונה, בעצמת הסמל האנרגטי שבשימוש, וטיב התודעה היוצרת.

אלו רעיונות ששייכים לתודעה פרעונית קדומה.
מהי תודעה פרעונית? לא תודעת השליט הפרעוני אלא תודעה שמכירה כי לסמלים יש משמעויות מאגיות. ערש הגאומטריה, הגיית המספרים והמתמטיקה, כל אלו הם יצירה פרעונית קדומה שציידה את העולם בהכרת הגאומטריה המקודשת .

סמלים, צורות, והתהוויות שלהם, הם סמלים אנרגטיים בעלי כוח של יצירת מציאות. ראשוניות זו מצויה היתה בעת תכנון ובניית הפירמידות המקוריות במצריים העתיקה; למשרטטים הקדמוניים היה מידע קסום.

תודעת השפע החדשה, מבטאה את אינספור הביטויים הנובעים ממהות (סמל) ולא את יחידנות הצורה הפיסית המוגבלת.
יש תודעה שכבר קיימת בעולמכם ושאמורה לשגשג ולהתרחב עוד יותר והיא יכולה ליצור חומר ממחשבה," יש מאין". ישויות אלו תומכות בהתפתחות התודעה הפלנטרית החדשה, כי הן משתמשות בסמלים הנכונים כדי ליצור את שנדרש. הן מסייעות לכם לבסס את הפלטפורמה החדשה לבריאת העולם החדש בעידן של התפרקות.

הווירוס, אותו למדתם להכיר כגורם לחולי, למוות, וכזה שמעורר זיכרון הישרדותי, הוא, כביכול, שכופה בידוד, ריחוק, פגיעה כלכלית וכו. הוא שמעודד את העולם לעבור תהליכי פיצול והאחדה מחודשים, כשמנהיגות מדינית משרתת, לעיתים, בתפקידים הפוכים מהנדרש.

הוא ימשיך וישנה את מבנה החלבון שלו במחצית חודש ספטמבר הקרוב, וכייצוג של סמל חדש, ינוע כעת אל הקוטב הנגדי, מה שיאפשר לכם בהמשך גילויים חדשים בתחומים שונים, ברפואה, בחברה, בממשל ומדינה, בכלכלה ביציבות עולמית.
ממחצית ספטמבר הקוטב ההרסני, כביכול, קורס אל תוך עצמו, מכיל עצמו, מתרכב מחדש דרך סמל חדש, שמכתיב מציאות חדשה.

לעולם לא ייקח הרבה שנים לרפא, ללכד ולאחד את עצמו. מה הטעם לעבור טרנספורמציה תודעתית אם התהליך נותר איטי ומוכר?
נבואות המומחים מבוססות על תפישה היסטורית, שזוכרת איך עולם חומר יודע לנוע, אך הטרנספורמציה הנוכחית אינה מתרחשת כדי שהמתפרק יבנה באותו האופן.
אתם תגלו לא מעט ידע, שיסייע לכם לארגן את העולם החדש. מאומה בבנייה החדשה לא יתרחש באותו האופן, כי התהפוכה הוויראלית במיטבה".