ווירוס הקורונה: תמצית הזיכרון הקולקטיבי

הי חברים

וכעת לתקשור: ממליצה לקרוא שוב את המאמרים הקודמים של השבוע האחרון למצטרפים חדשים (ברוכים הבאים) ובכלל, כדי לרענן זיכרון.

"עלינו להכניס מנת אור, יוצאת מגדר הרגיל, לתודעתו של כל אחד ואחד. אנחנו מדברים על מחצית חודש מרץ מאז דצמבר ,2019 ומספרים לכם, כי מה שניתן להרהר, לתכנן ולרצות כי יתממש הוא במציאות החיים, על כל זה היה להמתין עד למחצית חודש זה.

ישנה שאלה הפכפכה, ששואלת: איך לחבר בין שתי המציאויות? מה שמתרחש במציאות הפיסית, מעמיק מוטיבים של בידוד, ופיצול ושואל שאלות קשות, לגבי היכולת לבטא ערבות הדדית, שותפות ואחדות. מצב זה עוד יעמיק הוא כי על פי תפישת המנהיגים שלכם יש ליצור בידוד עמוק עוד יותר. כה משוכנעים הם כי לנהל משברים כדאי כאשר ניתן להפריד ולמשול.

באיזה אופן ניתן ללכד בין פיצול, בידוד והקצנה זו לבין מה שמספרים אנו לכם על המתרחש מאחורי הקלעים, ובכלל זה מחצית חודש מרץ?
ובכן, אלומת אור עצומת מימדים מקיפה כעת את הפלנטה שלכם. זו אלומה בעלת שלושה מרכיבים והיא שוטפת אט את תאי גופכם. אין זה משנה אם תסתובבו ברחובות, במשפחות או תתבודדו בביתכם.
אלומת אור אלוהית זו תגיע לכל נשמה שהסכימה להופיע במעבר חיים לא שגרתי זה.

שלא כמו מוצרי המזון הנחטפים מהמדף מתוך עדיפות ל"עצמי", תהייה אלומת אור זו שווה לכל נפש שרואה את התעלות התודעה, את הפריצה המתרחשת וגם את המאבק הפנימי המתחולל בתוככם. הוא מתחולל גם בחוץ.

ואלו הם המוטיבים שנושא עימו האור הפעם:
1 שוחחנו לפני מספר ימים על זיכרונות נשמתיים של קץ וכליה. אלומה זו נושאת תרחיף, כמו "ווירוס תודעתי", ומזריקה לכל אחד "תמצית" של זיכרון קולקטיבי (לא פרטני) שקשורה בכליה קיבוצית שהפלנטה עברה ולא רק פעם אחת. זו אינה פעימת הכדור הראשונה שלכם, אתם שבתם הביתה יותר מפעם אחת והתחלתם מחדש.

מעבר לזיכרונות הפרטיים על הישרדות, יש צורך כעת להעלות את הזיכרון הקיבוצי ולהשתמש בו כחיסון כמו הזרקת ווירוס מוחלש שמחסן, ולא פורע פרע. בעדינות רבה נעורר את ווירוס ההזכרות בכליה הקיבוצית.

נושא שני שאלומת האור מביאה אתה, הוא זיכרון קיבוצי של אהבת האדם במצבי מצוקה. מלחמות של עולם, מהפכות , שואה, מגפות, הכחדה, יציאת מצריים, עבדות וכל מה שהציבור היה שותף בו. נעלה על נס "הווירוס התודעתי" השני והוא: החמלה, אהבת האדם, החיפוש אחר צדק פנימי בקרב אלו שלא נכנעו להרעלה המונית, להסתה, לחרדה ולאכזריות, לשיתוף פעולה עם משטרים אכזריים.

זכרו את אלו שהצילו אחרים זכרו את אלו שחלקו את פת הלחם האחרונה שלהם עם אחרים. אתם תזכרו גם יציאה בראש חוצות כנגד משטרים אפלים, וזכרו ליטוף וחיבוק של הנוטים למות עד כדי סיכון עצמי.
כל אלו כמוטיב שני, יתפשט בתודעת הכלל כמו חיישן המרגיש: איך אתם מתמודדים הפעם?

הנושא השלישי חיכה למחצית חודש מרץ: גדלות והעצמה. לא גדלות מגלומנית, לא גדלות הפרט על פני אחרים, לא "אני ואפסי עוד", למרות שאלו מתעוררים כעת כאשר יש צורך לצאת למאבק על שיוויוניות חלוקת המשאבים או החובות.
גם לא נסתפק בגדלות הנפש, זו גדלות התודעה. אתם חשופים כעת לרכיבים אנרגטיים, שממשיכים למוסס את השתלים האנרגטיים, שהגבילו מלכתחילה את תפישת המציאות שלכם ואת הזיכרון הקדום.

שתלים אלו הפריעו לכם לראות את התמונה האינטגרטיבית העונה לשאלה: מהי מציאות? היכן ואיך היא מתממשת? אתם זקוקים לאלומת אור זו כדי לסיים ראשית התחלות להשלים מעגל ולפתוח פוטנציאל חדש.
יש צורך למצות את שנלמד, ולכן בו בזמן שמתעוררים זיכרונות קיבוציים, ובו בזמן שחלקכם חולם, חלק מתהפך בשנתו, חלק חרד, וחלק שליו. דרך יחסי אנוש, דרך יחסי משפחה, דרך הצמדות לאמונה – כל נשמה בדרכה. האמינו לנו, אנו מקרינים כעת את אותם "ווירוסים תודעתיים" שיעוררו את הזיכרונות הקיבוציים, אלא– שהם לא יתעוררו באותו מרחב תנועה כמקודם.

מרחב תודעה קודם, מוגבל היה בערוצי תנועתו. יכולים היו הזיכרונות לנוע במסלולים מסוימים, מוכרים מראש. אפשר היה לבחור בין כביש החוף לכביש אגרה, אך היעד נותר כשהיה.
כעת, משתודעה משתחררת ומשייטת בזמן מרחב משתנה, אתם יכולים לנוע באפנים חדשים כשנפתחים לכם ערוצי תנועה נוספים.

אם כך, האלמנט השלישי כולל גדלות התודעה והתרחבותה, פריצת מחסומים ו מחיאות כפיים! לכולכם, על היותכם, על שירותכם, על נוכחותכם, על ההסכמה לבוא חסויי עיניים ומושפעים ממה שהאמנתם, כי היא המציאות ואין בלתה.
מחיאות כפיים! על שעברתם פעם אחר פעם את המהפכים, על כך שהתגלגלתם והתממשתם והתמצקתם והופעתם ושכחתם ושוב נזכרתם, ולבשתם צורה ואור, אך ידעתם כל העת בתוככם כי מהותכם יציבה היא.

כעת הזמן לגלות עד כמה. לכן, למרות המתרחש בחוץ, נהיה אנו קוראים לכם את המתרחש ברובד המציאות הסמוי. מציאות שאינה מדוברת במסיבות עיתונאים או באולפני התקשורת, לא ניתן לקרוא עליה בחדשות.
זהו כן הזמן להכיר בכך שזה אינו אותו עולם,
זו אינה עוד רק אותה שפה,
זו אינה עוד רק אותה מציאות,
אך זו כן אותה אלוהות.

אלומת אור זו, נושאת היא שלושה נושאים, שאין צורך לחשוב אותם או לתרגלם . יש צורך להאזין או לקרוא כדי לאפשר להבנה לחלחל גם לרובד האנושי של התודעה.
יבוא אשר יבוא, כאשר אתם קוראים או מאזינים לנו, תהיו מתכננים בליבכם את הדבר הבא שלכם. תהיו חושבים, מהרהרים, אוהבים ויוצרים בתודעתכם את הדבר הבא בשבילכם.
לא ירחק היום ותדעו בתוככם שהגיע זמן לצאת לדרך חדשה".