הפרדיגמה החדשה היא פרדיגמה נשית למהדרין

לא לנשים בלבד!   גברים בעולם מתהפך חתומים גם הם על ההסכמות הללו והם שותפים לדרך המתהפכת גם כשהם ממלאים תפקידים מעוררי תרעומת.
"ערב של שושנים, של ערוגות פורחות וריח בשמים נישא באויר. ערב שבו זוג יוצא לשוח בין עצי הגן. היא מתכופפת להרים פרח שנשר- והוא מיטיב בעדינות את שרוך שמלתה. היא ממשיכה הלאה ורודפת אחר פרפרים – הוא אוסף את עלעלי הפרח שנושרים במרוצתה. היא מגיעה למזרקה מתנשמת, מתיישבת ומחכה… הוא מגיע לאיטו, מתיישב לידה ואוחז בידה.

ליבן של הרבה נשים כמה לזו האהבה, בה סבורות הן כי יוכלו להניח ראש על כתף ולחוש שוב שייכות ומוגנות. הרבה מכן עשו כברת דרך בכל הקשור לראייתכן את עצמכן. עדיין, הרבה מנהלות משא ומתן עם תפישות רומנטיות, שלא מתישבות עם המסגרת הכלל עולמית, הנשית, שפורצת את הגדרותיה, יכולותיה ואת שלל התפקידים הנשיים המסורתיים.

הרבה נשים, מצד אחד, מייחלות להמשיך במהפך, לטעון עוד עוצמה בכל פעילות שקשורה לחיים עצמם ומצד שני חלק מתגעגע לרעיון הרומנטי המסורתי בו היה סדר מקובל ביחסים בין המינים; היא ידעה מה היא עושה- הוא ידע את חלקו. היא המתינה -והוא הגיע. היא נענתה, חייכה, עפעפה, הניפה שיער מעל לראש, והוא חייך והמתין לשעת כושר ולבסוף הגיע.
אבל- חלק מהזיכרונות הנאספים שלכן כולל גם מצבים אחרים.
כמו: היא המתינה…והמתינה..והמתינה עד בוש- והוא לא בא. היא הפכה את עולמה בשבילו פרצה מוסכמות כובלות בעבורו, היא רצתה יותר ממה ששניים יכלו לרצות ביחד, והיתה מסוגלת להפוך כל אבן, באומץ של לוחמים, כדי להשיג את מבוקשה, והוא זה אשר קיבל רגלים קרות ונטש.

שני תפקידים משלימים משמשים בערבוביה, בתוך מושג הנשיות, בהתייחס ליחסיה המסורתיים עם גברים. ממש בימים אלו, בקול ברק ורעם מתנפצת נשיות מסורתית אל סלעים אימתניים. וצומחות ממנה אפשרויות ביניים של קיום בין/רב- מגדרי, שבמסגרתו יכולות כל אופנויות הביטוי האנושיים ליצור קשרים רומנטיים אלו עם אלו.

כל סוגת המגדר נטרפת, כמו ספינה בלב ים. גברים שנראים כמו נשים, נשים שמתנהגות ונראות כמו גברים או שילוב של השניים. כל אלו צומחים מרעיון הנשיות, זו שממנה פורץ הכל והכל נע בחזרה אליה.
במהפך מתרחבת ההכרה, כי האינטואיציה, כלומר אקראיות התודעה מעלה את תנודת הפלנטה ומשנה את האופן בו מתרחשים פה החיים .
האינטואיציה היא אם כל הנשיות, בהיותה הרגשת הידיעה, ובהיותה חושפת וגם מחברת ומקשרת בין הלא נודע לנודע, בין הבלתי אפשרי לאפשרי, בין כל היש .

אט אט, הבנה להבנה, משמעות למשמעות, כולכן, נשים יקרות, מתכנסות אל הידיעה שראשיתה מוכרת ואת אחריתה יש להבין. ראשיתה אומרת, שהאנרגיה החדשה העוטפת את הפלנטה ומתעצמת עד סוף שנת 2019 היא פרדיגמה נשית למהדרין.
היש המשתנה, כנובע מעצמו, והמפרה את עצמו, זו נשיות במיטבה. נשים הן שותפות עוצמתיות לפריצה אימתנית בתודעה, דרך כל חלק פיסי או רוחני.
אצל הרבה נשים בעולם יש כעת דעיכה משמעותית, של משמעויות עבר, אל מול התפרצות געשית של תכנים פנימיים, ואפשור של מה שפורץ מתוך התאים עצמם. מה שחיכה ליום פקודה ומצטרף אל הידיים המושטות של היקום הגדול מעבר למעטה, וביחד מתהפך לו עוד חלק במהפך.
נשים שימו לב: הרבה עוד לפניכן. דברים אינם יציבים עדיין, לא מקורקעים מספיק כדי לומר או! כך זה נראה מעכשיו! צפו ללא מעט שינויים באופן שבו אתן משפיעות על סביבותיכן ומסכמות הרבה מאבקים פנימיים עתיקים. (ערב של שושנים…זוכרות?)

אלו המודעות, שאינן מוותרות לעצמן על חדות האבחנה הפנימית שימו לב : צפויים כמה חדשים מתישים אנרגטית, ויש צורך לחשב צריכה / ביטויי אנרגיה. לשים לב לשילוב בין הפיסי למנטלי ובין הרגשי למעשי והפרקטי. יש לחשב תזונה מזינה, מפני שבתוככן יש כרגע בערה פנימית, המכלה את מה שאינו אפשרי עוד ומפריע לפריצה התאית המדוברת.
עליכן להזין עצמכן גם נפשית וגם מנטלית. מומלץ להתגבש לקבוצות חבריות תומכות, ליצור מעגלי חברות נשיים, בהם נשים תומכות אלו באלו לאור מעברי החיים, בלא שהדבר יהיה מקצועי או בעל מנחה אחד. מדובר בקבוצה שוויונית בה כולן מנחות וכולן מונחות.

המעגל החדש מבקש להתממש, ולבטא מהות, שתהדהד הלאה לעבר מסגרות נוספות, שיתפתחו כביטוי לתודעה מרחפת, הצוברת תאוצה, כשהרבה יונים חשמליים נטענים בהן כדי לשאת את התהודה הזו לקצוות תבל.
אלו ימים יפים לנשות הגבורה, שבחרו לחוות את הפעימה הזו דרך נשיות. על רבות, הכמהות לקשר, להבין כי היכולת ליצור התכנויות אינסופיות, כך שנשי וגברי יוכלו למצוא מסגרת משותפת אינה יכולה להתקיים בקלות כעת, בשל פריצת התבניות המסורתיות.

הכל מתערבל ביחס לשאלה: מיהו האדם החדש? איך הוא נראה? מה הוא לובש? איך נראים איבריו הפיסיים? האם נשים וגברים ימשיכו להראות באופן פיסי דיכוטומי בעתיד?
האם המדע יפרוץ את מסגרותיו שלו בכל הקשור להפרייה ויצירת חיים מעבר למה שכבר ישנו? הדבר ימשיך לטרוף את הקלפים בכל הקשור למושגי מגדר, זוגיות, משפחה וכדומה.

אלו הם ימים מפוארים. אלו הם זמנים, שעוד תביטו עליהם בהרהור ובהתפעלות, כשתתכנסו כולכם אל הבית, כשיסתיים בעבורכם המסע הפיסי. הסכמתכם מפוארת: ידי כולכם מונחות על אותה ידית, המסובבת את גלגל התנופה, שבעקבותיו הפלנטה שלכם מתרוממת ומתעלה מפני שמבט העל עליכם כפלנטה אינו אותו מבט .

הרבה מהתהליכים החדשים שעוד צפויים, יובילו אותן נשים שמתחזקות כעת. בממשל מדינה ופוליטיקה, בכלכלה, ברוח, במטפיזיקה. כבר כעת פועלות בעולם נשים רבות עצמה שמשמשות מורות דרך לאחרים.
אתן יוצרות את הביטחון, השמחה והרצייה, בכוחות עצמכן. יהיו אלו החיים שיבקשו מכן לשים לב כי הצורך בהשתייכות המסורתית -הנשית אינה גולשת ופוגשת שוב במסורת הגברית לנכס נכסים.
זו נשיות חזקה ואוטונומית, בה נשים מסוגלות לבקש נישואין מעצמן- ואף להסכים".