מסכמים את שנת 2018

"יש התארגנות מיוחדת במינה, מחודש זה ועד לסיומה של שנה קלנדרית, והיא מוקדשת להבנה ולבחירה, שאין יכולת בשלב זה לנבא אותה, איך או איפה תרצה נשמה למקם את עצמה, עם פריצת האנרגיה הגדולה הצפויה בשנת 2019.

לפניכם חודשים עם אנרגיה מרסיאלית (השפעת כוכב מרס) עקובה מדם לצערינו . יש בה מן העוז והתעוזה אך גם מאודם הדם. אנרגיה מרסיאלית היודעת להיות חומלת אך גם נוטרת ונוקמת, מעולם לא היתה כה קרובה ועוטפת את הפלנטה שלכם כלפיתת קוסמת -מכשפה מהפנטת יפהפיה, שמבט עיניה מוליך את המביט שולל אחר רצונותיה, אך כהרף עין הופכת היא פניה ונגלים הם כפניה המכורכמים והמפחידים של מכשפה מאיימת.

בעוד אתם פעורי פה ועיניים, לופתים את בטנכם בבעתה, הופ! הנה היא שוב מתהפכת להיות אותה קוסמת יפהפיה ומפתה.  אומר הדבר כי ישנו משחק של פיתוי ופתיינות, שסכנת פגיעה ופגיעות מצדו השני. כל אחד יכול לשחק את המשחק הזה משני צדיו בעת הזו.

 אנרגיה מרסיאלית, לקראת סיומה וסיכומה של שנה זו, מאפשרת לפלנטה להחליט לאיזו תהודה קוסמית היא הולכת, ומה תאפשר לכם תהודה זו?  אנרגיה מרסיאלית אימתנית, זו אשר מלווה אתכם בחודשים האחרונים ועד לעוד חודש ומחצה (מחצית נובמבר), עוטפת את הפלנטה, ולא תניח לתוכניות האישיות הפרסונליות לתפוס מקום ראשון על פני תוכניות יקומיות.

יוצאת היא להגן, לכבוש, לשמור ואף לעודד את הרצונות והעניינים שבשלהם עוטף מרס כרגע את הפלנטה. יש צורך להתגייס, להתאמץ מלשון אומץ, לעקוב אחר מטרות ולהיות קשוב, מדויק ועקבי בכל הקשור לתוכניות העכשוויות.

לאחר מחצית חודש נובמבר נותר סיכום שנת 2018 כסיכום שלא היה כמותו!  מבקש הוא להיות הן השער הנועל והסוגר והן הפשפש הנפתח והמאפשר לשנת 2019, "להעיף" את הפלנטה לגבהים חדשים, בכפוף להתנהלות התהליכים ששוחחנו עליהם. יבוא הדבר לידי ביטוי בכל תחום חיים בו אתם מתמודדים עם היכולת להשיג מטרות מול הנטיה להיכנע לפחדים.

גולת הכותרת קשורה לשאלה: איך יכולות נשמות להיות אחראיות ועצמאיות באופנים חדשים, שנלמדים כעת, ליצירת המציאות מתוך היבטי המודעות הצרופה?

 עוסקת התודעה הרחבה כעת בשני תהליכים עיקריים, ובהיות כל אחד מכם היבט של זו התודעה, משרתים ומשמשים כולכם בתהליכים אלו.

שני התהליכים הם:

אחד – כיצד תנועת החומר, המוכרת כתנועה חלקיקית, יוצרת מנעדים חדשים עם האצת הרוח והאנרגיה החדשה העוטפת את הפלנטה?

האם יקרוס חומר במקומות מסוימים כי לא יוכל לשאת את זו ההאצה? לחילופין – האם יתעדן מנעד של חומר אחר, כי יוכל לפתח מרחב הכלה חדש ומעניין?

התהליך השני הוא הפוך או, לחילופין זהו המבט שמשתנה על אותו הנושא והשאלות הן:

1 האם תודעה המודעת לעצמה כל העת, כבלתי מפוצלת או כבעלת סייגים פנימיים, האם מודעות טהורה שכזו, יכולה לקשור עוד ועוד היבטים של ו/או חומרים חדשים, או שמא כל המוכר כחומר כבר ידוע, מגולם, וממומש בעולם חושי, טרם מסתכמים להם הדברים?

2 האם תודעה צרופה, היודעת כי אין בלתה דבר, וכי כל הפיסי מראית עין הוא, (כל מידע המועבר על ידי החושים, על ידי המוח, כל חוש לעצמו וכולם גם יחד), האם מודעות זו מסוגלת להביט על מציאות חומרית באופנים נעלים יותר, מבלי שהחומר יאבד את זהותו, את הכרתו, את מיקודו ואת השתייכותו?

אלכימיה עומדת בפתחה של שנת 2019 והיא נוסקת לגבהים ונושקת לכל מה שאתם יודעים.

 התודעה עוסקת באלו שני התהליכים: משתמשת היא בהיבטיה, כפי  שמופיעים ומתממשים בחומר, כבני אדם, אוספת היא את הישגיה עד כה, את ההתפתחות הפסיכו-רוחנית שלכם, ומשתמשת בהם לטובת דרכה.