שומרי תודעת השבטיות

"הפעם נדבר על תודעה שמחוברת לממד השבטיות: זו תודעת הקולקטיב, שמבטאה היבטים מוקדמים של שבטיות, כפי שבאה לידי ביטוי בחיים, מתחילת ימי הפלנטה. במרחב- זמן מסוים, רוטט עדיין בעצמה מימד של שבטיות. בינכם ישנם אנשים, שהם שומרי זיכרון של המימד הזה- הם מחזיקים ומהדהדים את התודעה הזו במהלך חייהם.

אוצר (צ' בצירה) הזיכרון של תודעה שבטית, מהדהד ערכים פלורליסטיים, שמרכיבים את התשתית האנרגטית של תחילת הציויליזציה שלכם. חלק אגור במעבי אדמה במרכזי אנרגיה מפושטים ברחבי העולם.

יש תודעות שעושות עבודה של פתיחת פורטלים, יש  מחזיקי או  מרחיבי פורטלים, יש תודעות שמחזיקות ערכים על -זמניים שחשובים לקיום הפלנטה כמו אוצרי הזיכרון של תודעת השבטיות.

מה פרוש החלקים הפלורליסטיים של השבטיות והקולקטיביות?  בעולמכם קיים מנעד דינמי, לאורך הזמנים, בין הפרט לבין הקולקטיב. הדבר בא לידי ביטוי בכל היבטי החיים: חברתי, כלכלי מדיני- ממשלי וכדומה. מנעד זה נע בין אקסקלוסיביות ואינדיוידואציה לבין קולקטיביות וקולוסאליות, שהרי זה הערך העיקרי שהצמיח את הפלנטה. מן הקולוסאלי השלם צמח הכל: האלוהות האחת שכביכול מתפצלת לפרטים אינדיוידואליים, שכעת מבינים שמקורם בתודעה אחת בלתי מפוצלת.

לכן הספקטרום הזה הוא בסיסי בחייכם. תודעה שבטית מחזיקה את הערך העליון, שממנו צומח הכל ואליו הכל מתנקז חזרה. כמו גל בים שמתנפץ לרסיסים אל החוף, ואז נאסף חזרה אל הים הגדול.

שלושה ערכים עיקריים מרכיבים את תודעת השבטיות ולשם אתם הולכים במסגרת העולם החדש:

 1. משמעות הפרט תהיה נידונה ומובנת בעתיד, מעבר למימד השכל. כלומר, אנשים, עם הזמן יתחילו להכיר את משמעות הקיום שלהם ברמת התפקיד המטאפיסי שהם ממלאים כאן, כמו למשל לדעת שאתה אוצר תודעה שבטית, או אתה פותח/מחזיק פורטלים אנרגטיים וכדומה.

הבנה שכזו ניתן לזהות אצל הילדים של היום, שיודעים יותר ויותר מי הם.

אנשים יפענחו את משמעות הקיום שלהם ברמה הטראנספרסונאלית; לשם האדם החדש צועד ועימו העולם החדש. האדם החדש יהיה ער לשני מימדי הקיום שלו בו זמנית:  הפרסונאלי והטראנספרסונלי ולכן יותר ויותר אנשים נמשכים לתקשור כעת.

הערך השני, שאוצרי תודעה שבטית מחזיקים ומהדהדים לציבור, הוא האמונה הבלתי מסויגת בדרכה של תודעת השבט. להבדיל מההיסוס, הפחדים, הספקות והנטייה של האישיות ליפול מחוץ לאיזון של ידיעת ה"עצמי", מה שמתבטא למשל, או בדומיננטיות יתר או בריצוי.

תודעת השבטיות מחזיקה את כוחו של ההמון, ולכן האמונה הבלתי מסויגת בדרכו של הקולקטיב משחררת לחלל ביטחון, שללא ספק נחוץ לכם בעתות של מהפכות. מהפכות שמובילות מעבר מתפישה פרטנית הירארכית, לקולקטיבית שיוויונית.

הדבר השלישי הוא סמנים אנרגטיים. אלו סמנים שמוקרנים החוצה מאוצרי התודעה, ללא שהם ערים לכך. אלו לא סמנים בעלי תוכן, שניתן לקלוט או למסור אותו. שומר תודעה מסוג זה לא אמור לתקשר ולהנחיל את תכני /סמני הדרך לציבור. ממש לא. אלו סמנים אנרגטיים שניתן לתאר אותם כסוג של פריצה אנרגטית מסוימת, שבוקעת לרוב דרך צ'קרת הכתר .

כל נשמה מהדהדת את הייחוד שלה דרך הכתר, בזאת אין כל ספק. הסמנים הספציפיים הללו יוצרים תוואי ליווי לתודעה השבטית שהאוצרים עסוקים בה בחייהם.

יש לא מעט אוצרי תודעה ברחבי הפלנטה- זהו תפקיד מטאפיסי כמו כל תפקיד אחר. הסמנים האנרגטיים שלהם דומים אך לא זהים. כמו גנטיקה שמאפיינת חברי משפחות גדולות לאורך הדורות: כל הכהנים, כל הלוויים וכדומה, יש בהם סמנים גנטיים ניתנים לאיתור וזיהוי. הסמנים של אוצרי תודעת השבטיות דומים, וכשהם מתנקזים יחד ונפגשים, הם יוצרים תנועה חזקה לכיוון אליו צועדת הפרדיגמה החדשה".