מקומם של גברים ונשים בטרנספורמציה הפלנטרית

 שלום רב,

"מגיבים תושבי הפלנטה לזרם אלקטרונים חד תנועה, שמטרתו ריסוק, פיסוק והכנת המרחב לישות הגדולה והאלוהית שעומדת לעטוף את הפלנטה. אין יכולה הישות האנרגטית הזאת להתמקם בנוחיות ולהמשיך לגרום לשינויים לנוע מהר יותר, כל זמן שהתבניות הפנימיות נראות כפי שהן נראות.

אמנם הפירוק התבניתי בעיצומו אך עדיין לפניכם התפרקות ברמה פוליטית- לאומית ואף יותר. מדובר בזעם גדול של הריבוי על הפרטים ששמרו את תוכניותיהם במגרות, קרוב לחזה, כשמאחורי הגב עדיין שומרים את הם אותה מדרגיות, את אותה היררכיה, בניגוד לתנועה הרחבה ולרצון העז לפרק מסגרות אלו.

צפויה טלטלה גדולה ועצומה, והיא תטווה משבר אחר משבר, וסיכומם של המשברים הללו הוא בתבנית דמוקרטית בריאה יותר והתוויה של מנהיגות פנימית וחיצונית הרבה יותר ברורה, אלגנטית ומאורגנת. יש צורך שזה יקרה באזורים מסוימים בעולם, כהכנה או כהשלמה לתהליכים האנרגטיים שאנו מתארים, והחיים ישתנו לגמרי.

הרבה יותר אנשים יפתחו את הפה ויתקשרו, הרבה יותר יכירו מהי אינטואיציה, מהי תחושה על חושית. הפיזי יחווה הקלה ושחרור אחרי חודשים ארוכים של קושי של דרסטיות ודרמטיות. הרוח תוכל להיקשר להתעגן להתרחב, להוביל את החומר הרבה יותר טוב. או אז סדרת מהפכים נוספת יוצרת את המימד העל חושי כאופציה שווה לכל נפש. זהו תהליך של הרבה אנשים.

תפקידיהם של נשים וגברים בתהליך הטרנספורמציה:

 כל אישה על פני הפלנטה הזו הופכת דף בתוכה. אין תודעה נשית אחת אשר איננה חווה סוג של טרנספורמציה. והפעם אנחנו מדברים על אנרגיית הנשמה הנשית, זו עוברת שינויי תצורה המאפשרים לה קליטת מידע באופן אחר וחדש מהיקום, מה שמכשיר אותה בתוכה לתפקידי התרחבות לאור הטרנספורמציה עליה אנו מספרים.

היתה זו תקופה קדומה, מטריאכלית שנסוגה בבהלה, תוך חשש גדול לשלומן של נשים, כשתפישה פאטריאכלית חזרה ותפשה מקום מרכזי בעולמכם, ונותרה על כנה עד עצם היום הזה. זו אלה שכבר שלטה בעולמכם והפכה אותו למטריאכלי בתקופות, שזכר מהן קיים עדיין בקרב שבטים שמקיימים תרבות קדומה שכזו במעמקי היבשת השחורה.

לעזרתה נרתמת קבוצת נשים גלובאלית, בינהן כאלו שלא בהכרח מודעות לתפקידן, נשמות בעלות כיוונים מתעדכנים ומתחדשים, שבאו כדי לתרום לטרנספורמציה. נטלה קבוצה זו על עצמה להרחיב את האופן שבו אנרגית הנשמה בעולם ארצי קולטת אנרגיה אלוהית, מרחיבה ומצרפת אותה לחלקים פנימיים, ויוצרת מטרייה אנרגטית שמשמשת את סביבותיהן.

 היא מאפשרת לבאים איתה במגע להפיק תועלת מהקליטה הזו, שכן לא כל אחד קולט באותו האופן את האלוהי.  קבוצה זו תאפשר לרוח להוביל אותן באופן הגבוה ביותר האפשרי, כיוון שאז העכבות והסייגים האנושיים, הקשורים בחושים הפיזיים ובאישיות מתפוגגים, מתמוססים ונפתח מרחב של תודעה משותפת, בו הקולט והמוסר מוצאים סינכרוניזציה מחודשת.

כתוצאה מכך אתם כולכם מתרחבים ומתעצמים, ואותה אלה נשית מכובדת מלאת שפע יכולה להנגיש עצמה לעולמכם. אז תקופה חדשה, עצמתית, נשית, פמיניסטית תעטוף את הפלנטה כולה. יש לפניכם טווח פעולה משמעותי של עשר שנים, החל משנת 2017.

גברים מצידם, עוברים תקופה של "בלבול וכוונון מחודש".  רעיון חדש כמו נשתל בצד שמאל של האונה הפרונטאלית במוח הגברי. קידוד אנרגטי שממנו פורצת ועולה הבנה חדשה של מושג ה"שלמות עם העצמי", שנתפש על ידי רוב הגברים כמקום בו ידם צריכה להיות על העליונה. מושג השוויוניות מוכר להרבה גברים באופן תיאורטי, אך לא באופן ממשי אישי ואותנטי.

היה צורך לארגן מחדש את השליטה במוח של גברים ולתת לקוד זה את האות לפרוץ קדימה. נכון, נשים הופכות להיות אסרטיביות יותר והן טוענות את כוחן המיוחד אך גם מביאות אותו לכלל הציבור כמיזם חדש שמניף את העולם אל על. לשם כך יש צורך בהסכמה לאיזושהי "כניעה", אשר גברים אינם אוהבים להרהר בה: הכניעה היא לרוח גדולה, נשית ויפת תואר האופפת את עולמכם כעת ועוד תמשיך. היא רוחשת וגועשת ומלבה את אש התהפוכה עד כי בעוד עשור תהפוך פלנטה זו לפלנטה פמיניסטית.

מהי פלנטה פמיניסטית? האם זהו בית המבקש למקם את הנשים בחדרים המרווחים ואת הגברים בקומת המרתף?  אכן, פחד הגבריות מן השינוי מצייר לו תרחישים שכאלה…פלנטה פמיניסטית היא פלנטה בה השפע מצוי ברשות הכלל באופן טבעי, בה הראיה של ניהול המשאבים היא קולקטיבית משפחתית. זו פלנטה בה לרגש, לאינטואיציה ולחיבור הבלתי אמצעי ליקום יש משמעות ראשונה, עליונה ואף מובילה.

זו פלנטה, המכירה באחדות התודעה, ובהיות האלוהי משותף לכל ללא סייגים, והיא מסכימה, פלנטה זו, להיות מובלת על ידי תודעה אוניברסלית המחוברת לכל. פלנטה פמיניסטית רואה את התכנותם של קסמים כאפשריים במטווה החיים הארציים, בשל החיבור הישיר אל האלוהות. זו פלנטה שמבטאה יכולת גבוהה לגלות מקורות ריפוי, התחדשות וצמיחה, מתוך האחדות עם הטבע, ועם הקיים מעבר לתפישת החושים. פלנטה זו, היא המטווה הנוכחי שלכם, למען האמת אין לכם דרך אחרת.

כדי שהשלם יוכל לאחוז את כל חלקיו בהרמוניה ולא בלוחמה ובפילוג כפי שקורה כעת, יש צורך להשפיע סוג חדש של הבנה בקרב גברים, אשר מפחדים עדיין לפרק עצמם מנשקם הפאטריאכלי, וחוששים כי אם ירפו מן הרסן, האלה הנשית תאחז בגרונם ותצבוט עד מוות.

אושיות התפישה הגברית חזרו וביססו את חשיבות הערך והכבוד, ואת תרומת הגברים המשמעותית לסביבתם. מוזמנים הגברים לערוך טרנספורמציה בתפישתם את עולם הנשיות, למרות הכחשות של רבים מהם. צפויה התפכחות גדולה ביחס לתפישה, שכדי להצליח בעולם זה יש צורך לנכס, לרכוש, לבלוט ולדהור. עולם הרגש שלהם יהפוך חשוב מתמיד, אך הרגשות לא יהיו דומים למה שמוכר, יש אפשרות להעמקה והרחבה של ניואנסים דקים של רגשות, שלא נראו נחוצים או אפשריים עד כה.

אם ישכילו גברים להכיר נושאים אלו וירחיבו את החיוניות שלהם דרכם, יהווה הדבר קפיצה התפתחותית עבורם. יסכימו הגברים לוותר על המושכות, על הנהגה והצורך לדעת יותר. מתכנסת צניעות פשוטה היודעת כי מרכז הידע משתנה מן השכל אל הרגש האינטואיטיבי, מן הנודע אל הלא נודע, מן הרציונאלי אל המיסטי, אל הקושר בין שמיים וארץ וההופך את הלא אפשרי לאפשרי.

קולנו נשמע ברמה, נפרש ומהדהד, נוגע בתודעות של הגברים שנשמותיהם חתמו על הסכמות לשינויים אלו ואומרות הן בתוכן: הנני!  התהפוכות שעולמכם עובר לא יכולות לסלול לכם דרך נכונה ואמיתית אלא אם ייווצר מחדש הזיווג הנכון שבין הכוח הנשי לאיכות הגברית.

כל רובי הציד, הסכינים החרבות, כל השאגות הרמות וגם הנכסים, שאספה האנרגיה הגברית במשך שנות דור, כל אלו אמורים לעמוד כעת לחלוקה מחודשת לרווחת הכלל. טובת הכלל הופכת להיות קרדינאלית, ותיתפש כראיה מתחדשת בעולמכם, במהלך עשר השנים הקרובות.  היכולת לשלוט במה שניתן לנכס ומה לא- משתנה.

זהו המהלך אליו גברים חוברים, זהו המהלך המתרקם דרך המוח המחובר ליקום באמצעות תודעה. זוהי התמורה הכלל עולמית וזהו הצפי לשנים הקרובות.

היו שותפים לשינוי עליו אתם חתומים, ודעו כי גם אתם אחראים לשינוי שהוסכם על ידי כל כפי שנשים אחראיות לחלקן.