עוד על האתר: השאלות שלכם

שאלה: מה טיבו של האתר? האם הוא חומר?

ואנו אמרנו: חזות הכל מהות הכל ראשית הכל בהיווצרותו של אתר. ללא אתר לא ניתן כי צורה תהיה מוטבעת, רעיון לא יתממש ולא יתגלם, ורצונותיכם לא יתמצקו בחומר מציאותי, המנווט יחד עמכם חיים על פני פלנטה פיזיקאלית.

אולם האתר אננו חומר. הוא התהוות של פוטנציאל. האתר הוא תפישה הוא אפשרות. בני אדם מתקשים לחיות בשלום עם תשובה שכזו שכן הם מעונינים לדעת כיצד לסווג אותו קטגוריאלית. ואתם צודקים: באתר יש מרכיבי מימן וחלקיק נוסף ו(ראו תקשור קודם על אתר) לכן נשאלת השאלה מדוע אנו בעצמינו אננו מציגים אותו כחומר?

נאמר כך: לו היינו מגדירים את האתר כחומר היתה נשאלת שאלה לוגית נכונה: כיצד נוצר האתר מתוך חומר מקדים?  ומתוך איזה מצע והטבעה נוצק הוא בעצמו? כלומר רואים אתם את שאלת המעגליות של מה נוצר קודם, ומהי הראשית ויודעים אתם כי תפישתכם, הגם כי מתרחבת ומשתנה היא עדיין אננה יכולה להכיל את השילוב, שיש בו מרכיבי רוח וחומר מבלי שניתן יהיה לכנות את התוצאה כחומר לשמו.

המימן הוא קבוצה של חלקיקים: אתם מכירים מופע אחד שלו. אתם מכירים את המימן שנקשר לפרודות אחרות ויוצר את מולקולת המים. מאחר שהמימן רווח מאוד ביקום הוא פועל בעולמות שונים בדרכים שונות ," חוסר העקביות" הזו שלו, לשון אחר, אותה יכולת טרנספורמטיבית שלו היא זו שמאפשרת שעולמות שונים יבטאו בתוכם חיבורים שונים של רוח וחומר.

האתר מכיל את המימן אך אננו מוגדר כחומר. אנו מתייחסים אל האתר כאל מרכיב תודעתי שהמאפשר, כי פוטנציאל יקרום עור וגידים, ויצא לפועל, רק כאשר מתרכב החלקיק הנוסף, ושניים אלו יוצרים קישור אל תודעה מכוונת, מאפשרת כוונה ופעולה. הם מאפשרים הן את המופעים השונים של החומר והן את המופעים השונים של הרוח.

למרות קיומו של המימן הוא אינו נתפש כחומר שכן אז היה הוא מוטבע בעצמו. הגדרת חומר על פינו אינה יכולה לפסוח על היות החומר מוטבע בעצמו בתוך אתר. האתר הינו פוטנציאל גלום ואפשרות ההתממשות והוא מקום משכן האלוהויות.

אמרנו כי המימן הינו קבוצת חלקיקים. אלו אינם משתנים בעצמם אלא קיימים בריבוי ביקום, ומתרכבים בתצורת המימן הנכונה עם החלקיק הנוסף, בהתאם לטיפוס ואופי העולם שנברא והולך ולאפיו, כפי שמתכננת אלוהות לטבוע בו.

 שאלה: בתקשור הקודם הזכרתם כי המימן מתרכב עם חלקיק נוסף אוורירי יותר כדי ליצור אתר. האם חלקיק נוסף זה הוא החלקיק אליו התייחסה הישות סת' בדבריה על האתר? סת' תאר חלקיקים אלקטרומגנטיים תלת קוטביים חפשיים בתנועתם שהגרעין בתוכם מחליף את מיקומו כל העת והם מסווים את עקבותיהם בחומר.

תשובה: חלקיק ,על פי תיאורה של הישות סת, מתנהג כך ביקום אך בפיזיקה של עולמכם אין חלקיק בעל 3 קטבים יכול לפעול.

אנו מדברים על חלקיק אשר יש בו פניות רחבה. הוא בנוי כיהלום בעל 6 פאות, יש לו שטח פנים וחוץ שיכולים להיות במגע בכל זווית אפשרית בשל המבנה שלו ותנועת הזויות היא זו שמשתנה כל העת, מתוך ואל מקור מרכזי אחד: הגרעין .

לא הגרעין עצמו משתנה אלא כל אותן הזויות אשר נעות כל העת יוצאות וחוזרות ממנו ומשמרות את שטח הפניות שלו רחב ככל שאפשר, כך שכל נקודה בכל מרחב אפשרי יכולה להביט על כל נקודה על פני היהלום. זהו המימוש של הפוטנציאל האינסופי. חלקיק זה מסתנכרן עם המימן בעולמכם ויוצר את האתר הפעיל בעולמכם.

שאלה: איך אפשר לגלות את החלקיק הזה ומדוע לא התגלה עד כה? 

תשובה: תנועתו הנה מהירה מתנועת האור ולכן טרם מצאתם אותו. אתם שבויים בתפישה כי מהירות האור היא המהירה ביותר עימה אתם יכולים לעבוד. לכן אינכם מחפשים תנועה מהירה יותר. כשאתם תגלו סוג כזה של תנועה יתגלו אט אט פני השטח של החלקיק והמורכבות שלו עם המימן תיחשף.

כאשר כך תעשו תוכלו לקדם את המדע ואת הרפואה וכמובן תוכלו להשתמש בתנועה הזו לכינונה של תנועה בין מימדים וזמנים. עליכם להבין כי ישנו חלקיק אשר תנועתו כה מהירה עד כי הוא יכול להביט אל הכל לקשור את הכל ולהיות מושא להתבוננות הכל. אלו הם תנאים הכרחיים למימוש פוטנציאל האתר. לולא היו לו חלקיקים שכאלו לא ניתן היה לומר כי רציה וכוונה מוטבעת באתר, בעוד הוא נותר חסר כוונות משל עצמו. על מנת שיוכל הוא להיות מצע מאפשר לכל רעיון עליו להיות פונה כל העת אל כל הקיים ביקום ובתנועה מהירה המאפשרת קשירה והתקשרות.

 שאלה: מה הקשר בין האתר לבין חלקיק ה-בוזון היגס? האם הוא החלקיק האלוהי?

החלקיק שנמצא ועליו נמסר כי הוא החלקיק האלוהי הוא חלקיק מקדים. לא הוא החלקיק שיבשר לכם את פריצת הדרך בגילוי התיעוד האלוהי.

לבוזון היגס חסרות שתי תכונות חיוניות, שקיימות בחלקיק אחר שעוד יימצא. 1.חסרה בו הכפילות: היכולת לנוע, ולרחף במצב של עצירה, בו זמנית. כאשר העין יכולה לתפוס רק מצב אחד – לחלקיק יש יכולת לחלק את עצמו כך שבעוד שהגרעין שלו מרחף "עומד" מעל מקומות מסוימים, חלקיו האחרים מצויים בתנועה, ורק אז נע הגרעין לשאר חלקיו ומצטרף אל התנועה המתקדמת קדימה. 2. המסה שלו אינה המסה האפשרית והמתבקשת מחלקיק אלוהי.

מדוע חשובה תכונת הכפילות? תכונה זו היא שמאפשרת לאלוהות להיות מי שהיא: ישות שבוראת עולמות ויוצרת תוך שהיא יודעת להיות בתנועה. החומר זקוק לזמן עצירה כדי ליצור. הוא צריך התמצקות מסה ואת השילוב שבין תנועה איטית במרחב ובזמן כדי שיצירה תתפתח מן הקיים או מן האין.

אלוהות אננה זקוקה למסה, לקיים ולנוכח כדי לברוא יש מאין. ולכן בעוד שגרעין אלוהי קיים ומרחף, כדי לשמר את הקשרים והיחסים המתקיימים בין האלוהות ובין הסובב, יכולים חלקים אחרים של החלקיק לנוע לכיוונה המתבקש של היצירה, הם אשר "מושכים את היצירה לכיוון הנכון", ומשקיימת התשתית מצטרף הגרעין ונותן משנה תוקף ליצירה.

 כך קרה כשהאלוהים הפיח חיים בראשונה על פני כדה"א: הגיעה האלוהות, החומר נברא קודם, תנועת החלקיקים הניעה את התהליך, ואז הגיע הגרעין והיצירה יצאה לדרך בשלמותה. (הופחו חיים). קשה לכם להבין דואליות שכזו אולם אנו כבר רמזנו עליה בעבר משדיברנו על הכלה ופריצה כתכונה אלוהית, וכעת זמן לחדד ולקשור את הדברים לגילויים החדשים בפיזיקה.