משמעותה של התקופה הנוכחית- ב'

בוקר טוב, בוקר מבורך, אני יהווה, 11.3.11 אנו מבקשים להסביר את התהליכים שמתרחשים כעת בתודעת כולכם, כל מי שחי ומשורר לו את שירת חייו על פני כדור הארץ. מבנה התא משתנה, מבנה התא איננו אך ורק המבנה הפיזיולוגי, הפיזיקלי והכימי שאתם מכירים. ישנם סולמות אנרגטיים שעולים ויורדים בתא הגוף שאתם עדיין לא זיהיתם כי מכשיריכם […]