עקדת יצחק ורעיון הקרמה והגורל

"כבודה של בת מלך פנימה – זהו אינו ביטוי שמתייחס בעינינו לפיצול שנוצר עלי אדמות בין הגברי שמייצג את העשייה, התחרותיות, את הלוחמנות וגם את ההגנה על הבית לבין הנשיות שעושה לביתה. מסע הצייד דרך החץ השלוח קשור בהרבה אלמנטים חשובים ובונים, שתפקידם בעיקר מחוץ למעגל הביתי.

הנשיות, הרבה לפני שאספה חוסר אונים או תבוסה, באה ליצור את מה שרעיון המעגל מבטא. היא המחברת והמלכדת, שמכילה ויולדת, מניקה ושומרת על אש מושגים כמו עולם הרגש, משפחה, נתינה ועוד.

את כל זה ביטאתם דרך אין ספור מעברי חיים, שבטאו אלוהות דרך תפישת עולם מסוימת.

כבודה של בת מלך פנימה, בפרשנות חדשה, אומר כי נשיות ברחבי העולם מתכנסת אל אלמנט פנימי, שמחובר למושג התהילה, לא התהילה שמושגת דרך הישגים ראויים לציון.

התהילה, שקשורה לעם העברים, שתודעתו מייצגת מעבר מתודעת עבדות לתודעת תהילה. לא מעבדות לחירות. לכל עם יש זיכרונות קולקטיביים שקשורים למעברים מעבדות לחירות. זה מוכר.

עם העברים מוביל מעבר מעבדות לתהילה, דרך ירושלים, ציון ותורה חדשה, כעת ממש. זהו מעבר לא אינטואיטיבי לשכל. מהו המעבר בין עבדות לתהילה?

אתם תזכרו את היציאה המפורסמת ממצרים. אך אנו נבקש כי תזכרו כי אתם העם הראשון, שהברית המפורסמת שלו בין אברהם אביכם לאל האחד עברה דרך ההסכמה להקרבה.

מסכים אברהם, האיש, הגבר והאב, להקריב את היקר לו מכל:  "קח את בנך את יחידך אשר אהבת, והעליהו לעולה…" בכך מקריב אברהם את החירות לעשות כרצונו, אם רצונו אינו סר למרותו של רצון נשגב ממנו. הוא כבר לא יכול.

מקריב אברהם בשם כולכם, בשם כל התודעה העברית, שכעת מתעוררת כתודעת השומרים, את החירות שלו לנוע כרצונו ומקבל על עצמו/עצמכם עולו של שעבוד לאל, במערך יחסים קדום זה, של אל שהוא ארך אפיים רק אם חוקותיו ישמרו בקנאות.

מהו הרעיון הקוסמי שמחבר בין ההיסטוריה התנ"כית המוכרת, לרעיון הקרמה והגורל? איך מחברים בין קרמה, גורל ואברהם אביכם??

ראשית המעבר בין עבדות לתהילה מסביר שכשקיבלתם עליכם את הברית בין אברהם לאל קיבלתם עליכם ,כזרע אנרגטי, את הפרדיגמה הפטריאכלית, במסגרתה מתקיים גם גורל. זו העבדות למהות מגבילה, שמארגנת, ומסדרת את העולם על פי חוקותיה שלה.

ההסכמה לגורל מתרחשת דרך עקדת יצחק, שם אברהם מסכים להקריב את היקר לו מכל לטובת הדגמת האמונה באל, כלומר הוא מסכים להקריב את חירותו כדי לרצות אלמנט שיש לו תכניות, חוקות משפטים ודרכים משלו- גורל.  אברהם מסכים ללכת בדרכים שנקבעות עבורו.

כאן מתרחשת ההסכמה לפרדיגמה גורלית קרמתית (נעשה ונשמע) והיא מובלת ומונחלת על יד עם העברים וראשיתה בחתימת אנרגיה גברית.

זו גם ראשית האבולוציה של יחסי אלוהים ואדם, שמגיעים לשיא טרנספורמטיבי עכשיו עם התפרקותה של החתימה הזו לטובת שיוויון ערך. את זאת מובילה האנרגיה הנשית.

מדוע היה חשוב שהעם שלכם יעבור מגלות לגלות ומתפוצה לתפוצה? יש עם נוסף עם תפוצה שכזו? היה חשוב שתהיו בכל מקום כי אתם נושאים אתכם את הזרעים של השינוי  שביחסי האלוהי והאנושי: זה קורה דרך העם שלכם.

התהילה מצויה בכך שאתם גם אלו שמעוררים ומצמיחים את זרעי השינוי, שבסיכומו של דבר מפרקים את הכבלים הללו. התהילה אומרת שכשמתפרק העיוורון שקשור בכל אורחות החיים המוכרות, מתעוררים בני אדם מבפנים, ויודעים מי הם באמת.

יודעים מה מגיע להם מהחיים ואלו חיים ראוי לחיות דרך היכרות עם אלוהות פנימית- וזהו חלק ממסעה של האלה".