וירוס הקורונה וצומת הדרכים הגדולה בעולם

שלום רב,

"קשה לכם להעריך את המסע הנפשי שערכו הנשמות בשבועות האחרונים; כל שיכולתם לעשות הוא לקפוא על השמרים ולעצור.

השבועות האחרונים היו מעין מסע של שיבה, כשהנשמה מתנסה בהסרת כל הצעיפים האפשריים יוצאת מן הגוף בלילות, משוטטת ועורכת חשיפה הדרגתית, במסגרתה היא נפגשת, בכל פעם קצת יותר, בזיכרונות, הסכמות, כניעה להחלטות של אחרים, שקיבלה על עצמה, כחלק ממסעות החיים שערכה כאן . אין הדבר קל.

כל נשמה מצאה את הדרך, באמצעות האישיות לגלות את היוצא דופן והשונה, במערכות חיים שונות,  מפני שדרכם אפשר היה לחקור מושגים של "צדק ואמת". מושגים שבעולם אנושי, שרתו צורך ליצור מציאות חיים עקבית ויציבה.

הימים, ימים של שינויים דרסטיים, ועוד יגיעו. בשבועות האחרונים ערכתם מסעות; יצאתם ושבתם מן הגוף ואליו במהלך שנת לילה, שוטטתם באופנים חדשים כשאתם דנים וטוענים מול האלוה, כל טענה ומענה : ואם כך ואם אחרת… איך ניתן לבטוח בחדש?

אין ספור זיכרונות עתיקים צפים ועולים : ואיך יהיה אם ישובו רגש/תחושה אלו לחיים ?  זיכרונות מפעימות חיים מאתגרות וקשות, זיכרונות מפעימות מרהיבות, פעמים של עוד מאותו הדבר, עד כי הנשמה משפשפת עיניה ואומרת: ואאו! איך אדע, כי כשאשוב לגוף, לא אקרוס שוב לאותה הולוגרמה בה חוויתי צמצום ודחיקה דרך התנסויות האישיות?

הרחבת היכולת הנשמתית לשאת אור מצטמצמת, כשהרגשות השליטים הם אלו של תסכול, עקשנות התבצרות בכעס. אין אפשרות לעודד חלקיקים לנוע ממצב אחד לאחר, ולהפוך דחוס לאור כשהרגשות מוגבלים ואינם נעים על כל הטווח. מה עוד יכולה הנשמה לחוות באופן חדש?

אבל אלו הם ימים של פירוק ובנייה בכל רמה אנושית עולמית, לא רק בתוככם כמובן.

לדוגמא נגיף הקורונה: זה נגיף שבא גם להינגף. מטרתו ליצור סחרחרה, שלבסוף תיגע בכל רשת הביטחון העולמית, שנוגעת לכסף ולכלכלה. מטרתו ליצור חורים ברשת שמושתתת על פירמידות הון וכסף שתלטניות ולא שוויוניות ומוסוות היטב.

הנגיף יוצר חורים ברשת הזו, שקשורה בכלכלה של מדינה, עתירת ידע וחכמה, שטוותה רשת זו לאט ובביטחון, תוך שהיא הופכת לפסגת ההיררכיה הניאו -כספית. יהיה עליה להתפרק מכך.

הנגיף עושה את שלו דרך בריאות הציבור מפני שזה נושא עולמי שדורש התארגנות בין-לאומית.

הנגיף גם רוצה להינגף, וכך יקרה לאחר שהחורים ברשת שניטוותה יגדלו ויאפשרו לאופציות חדשות לרקוד, לרטוט ולאחות את הקרעים בדרכים חדשות, שתהיינה שותפותיות יותר. הן תרקומנה את הרשת מחדש בצבעים עזים, מעבר לגוונים האפרפרים שהרשת הצטבעה בהם, כדי שלא לבלוט יתר על המידה ולהישאר חסויה.

הנגיף יינגף כשפריצת אור נושא ידע, תגיע לעולמכם, והדבר כבר מתכונן ומתרחש. יש לכם דרך לעשות עד אז, ויש צורך לשקול היטב לפני שמתקבלות החלטות לגבי נסיעה בעולם. נשמות כרגע בוחרות דרך, בוחרות כיוון, והאנושי לא ער למתרחש במציאות הסמויה.

העולם, כרגע, הוא "צומת הדרכים הגדולה ביותר", דרך שדות התעופה, התנועה המסתובבת, המתחלפת, היונקת ומשלחת נשמות לכיוונים שונים. אתם רוצים להיות בוחרים ולא נבחרים בימים שכאלו, לכן בחרו בשקט ובמקום בו השהייה שלכם בטוחה, כל זמן שהדבר תלוי בכם.

צומת דרכים זו משנה את אופני התנועה בה, תוך שהיא פורצת את גבולות עצמה בכל היבט אפשרי, והרבה אינו ידוע.

הכל נטרף ומבקש לשנות זווית ולכם אין שליטה על זה. לעיתים קרובות אתם הופכים ערים לזה רק בדיעבד, כשאתם אומרים: ואאו! מה היה לי שם; זה מרגיש כמו שיעור מלמד!  אבל תנועה פיסית במרחב בו משוטט גם וירוס הקורונה, על זאת כדאי לחשוב פעמיים".