לידתה המחודשת של וונוס: הקץ לנשיות המובסת

"אכן, וונוס נולדת מחדש, אך לא מדובר בפרשנות חדשה לסיפורי המיתולוגיה. מדובר בתהליך שעובר כחוט השני אצל כולם ללא אבחנה, גברים כנשים, שכן אנרגיית הנשמה אינה זכרית או נקבית. "רעידת התודעה" העכשווית, שאתם עוברים, מטרתה בין השאר, התעוררות וקריאה רמה, מתחזקת ומתעצמת להתעוררות והתרקמות מחודשת שלכם עם ההיבט הנשי של אנרגיית הבריאה.

התעוררות זו נחווית אצל כל אחד/ת אחרת, כמובן, אולם ניתן בכל זאת לתאר תהליכים קולקטיביים. מי שמתעוררת ומתקוממת מחדש זו "הנשיות המובסת", שכולכם, ללא הבדל מגדר, מכירים וחוויתם בגלגול זה או אחר.

התבוסה כמו גם הניצחון, של תפישה כזו או אחרת אינה אפשרית,ללא השיתוף האנרגטי שמתבצע דרך הגוף הפיסי שלכם. זהו חלק מהאלכימיה של החומר.

בסדר המרכזים האנרגטיים שלכם, צ'קרת המין עוקבת אחר צ'קרת הבסיס והשתיים רוקדות ריקוד משולב. צ'קרת בסיס אמונה על מימוש הצרכים הבסיסיים, על תחושת הקיימות, הקרקוע והמסוגלות להפיק את מה שניתן מהעולם הפיסי, כדי לחיות את החיים ולהתפתח.

זו צ'קרה המחוברת לאדמה ויונקת את רעיונותיה מספריות אקשיות, אנרגטיות, המעוגנות במעבה האדמה. מיד לאחר צ'קרת הבסיס מצויה צ'קרת המין אך החיבור שלה לבסיס משתנה מאדם לאדם למרות קרבתן זו לזו. טיב החיבור הנוכחי שייך להיסטוריה הקרמתית שלכם.

צ'קרת מין עלולה להיות חסומה חלקית בשל תפישות קודמות או קיימות.  אצל נשים, כעת בעיקר, מחוסר יכולת להפיק את מלא התועלת מכלל היבטי הנשיות במהלך מעברי החיים. לא מדובר רק בנשיות המתבטאת מול גברים, אלא כמושג נרחב ביותר, החובק את יחסיה של אישה עם עצמה ועם סובביה .

הנשיות, פירושה בראשונה, רכות פנימית, וערגה של הנשי עצמו לגעת, לחבר, ללטף, לעטוף להכיל, ולהתרחב במקצב שתואם את המוכל.

הנשי אינו רק מסכים או מתרצה, הנשי עורג אל הללו כשם שהגברי עורג אל הפריצה והניכוס.

הנשי עורג אל התאמת המרחב הנתון לצרכי המוכל. אידאת הנשיות, תיאורטית, יכולה להתרחב עד אין סוף, שכן זהו היבט הבריאה האינסופי שביקום, המצוי בהתרחבות כל העת.

בפיסי, אין יכולות ואף לא אמורות הנשים להתרחב עד אין סוף, אלא אמורות הן לזהות את הפן הגברי בתוכן האומר כי הן עצמן צריכות לבוא קודם. הרבה נשים לא רואות זאת.

לפעמים נוצרת התקשחות פנימית כתוצאה ממצבי חיים, לאורך הגלגולים, שבהם התרחבות היתר הזו נכפתה על נשים או שהן עצמן פרשו אותה כערך עליון כתוצאה מהשפעת תרבות או מסורת.

כשהדבר קורה שוב ושוב במסגרת החיים הארציים, נוצרת חסימה אנרגטית. בלבול בתפקידים נשיים מביא עם הזמן לכך, שהאנרגיה הנשית יוצרת תנועות משנה פנימיות, פיתולים לא צפויים או רצויים והללו מתמצקים למצבים פיסיים. כך, יכולה צ'קרת המין ליצור הקשרים חסומים עם צ'קרת הבסיס.

 אצל הרבה נשים הנשמה מחליטה שהפעם היא פותחת את החסימה הזו ולא רק בעבור שלימות פרטית, אלא מכוון שהמהפך הנשי העולמי נשען על המהפכים הפנימיים, שנשים, בעיקר, עושות בתוכן. הנשיות מתקוממת אל מול השכחה ההיסטורית של עוצמה נשית, שדוכאה והוכנעה, ולא ידעה להרים ראש, לצעוק את צעקתה ולבטא את מלא יכולותיה.

אין הפרט יכול בלי הקולקטיב ואין הקולקטיב יכול ללא הפרט. לכן, בתקופה זו כשאנימה (וונוס) משנה מהלכיה צ'קרת המין והבסיס יכולות לשתף פעולה לקראת "ניקיון" פנימי, שיבוא לידי ביטוי דרך האיברים הנשיים או במצב ההורמונאלי בגוף.

היבט פיסי נוסף שייך לתנועה המחברת בין בלוטות הפועלות במוחכם (היפופיזה, יותרת המוח) לבין צ'קרת המין.

אלפי מחזורי חיים אנושיים הותירו צרימה אנרגטית הממוקמת במוח האנושי. הדבר אינו מפריע לתפקוד אך זו סטייה אנרגטית, שהקפידה להגביל את הרטט שמפיקות בלוטות המוח, כדי שלא "יתפרע" ויקים על רגליה את וונוס טרם זמנה.

על מנת לוודא שוונוס אזוקה באזיקים, ונעה רק למרחק שאנימוס מרשה לה, צ'קרת המין אצל הרבה נשים נחסמה באופן כלשהו. בכך מוודאה הרוח, בלבוש האנושי, כי נשים תשארנה במקומן המסורתי.

המוח האנושי הוא המחשב של הפיקוד העליון. כשיוצר המוח היבטים חוסמים אל צ'קרת המין אין היא יכולה למרוד בו והיא נענית לפקודתו ומתפקדת באופנים מדודים. צ'קרה זו אינה אחראית רק לתשוקה מינית; אצל נשים היא אוספת לתוכה את העוצמה הנשית המוקרנת מן היכולות הרגשיות האינטואיטיביות והמנהיגותיות שלהן והאצלתן על הסביבה.

צ'קרת מין מתפקדת במלואה אומרת, שהאישה לא רק חפשיה ופועלת בשדה חייה כמרחב בטוח אלא שהיא גם יודעת למצוא את הדרך, לבטא יכולות אינטגרטיביות וטרנספרסונליות, שהן מעבר למפת הדרכים הפרטית שלה במעבר חיים זה.

הקולקטיב הנשי מופעל דרך צ'קרה זו וכאשר חיבוריה אל המוח תקינים, פורצת ועולה אש להבה ומתעצם כוחן של נשים, אשר לא תמיד יודעות למה ליחס את תחושותיהן.

צ'קרת מין מתעוררת כעת כתוצאה מההקרנה של המוח, ומבקשת שלמות, איחוד וליכוד של הנשיות ועוצמתה אל תוך מרקם החיים ללא שהן מגבילות עצמן לתשדורת דרך קודים מסוימים או למרחב פעולה מסוים.

מרכז המין עובד באופן מאוד אינטנסיבי כעת, אך מרכזי המוח לא תמיד מסוגלים לעמוד בדרישה. מתקשה המוח לקלוט אנרגיה חדשה מן היקום ,לשדר ולהכיל את האינטראקציה החדשה הזו ולכן מביא הדבר ללא מעט כאבי ראש בימים אלו.

מבקש המוח מנוחה – והצ'קרה בשלה. מבקש הראש הדואב להניח ראשו על כר והצ'קרה בשלה:  מתאמנת, מתהפכת, מסתובבת עורכת ניקיונות ובדק בית, משליכה החוצה כל מה שנאסף, והצטבר והעלה עובש או מוגלה.

מבקשת היא כי הדרך תתנקה לקראת הבאות".