מורי הרוחני – סוואמי שייאם , עמק הקולו צפון הודו

מורי הרוחני – סוואמי שייאם

שוואמי בסיאסטיה

 

מתקשרת לסוואמי מול קהל

ליאורה ושוואמי בדרשה