ברית המילה- משמעויות קדומות

אנחנו שש אלוהויות,

כאשר נכרתה ברית זו בין אלוהים ואדם נועדה היא במקור לסמן את שיתוף הפעולה כפי שאתם יודעים אותו: כי ישנו אלוהים אחד המוכר לבני אדם וישנה הסכמה אחת הבאה לידי ביטוי עם שליטו של העולם- הזכר. באותה תקופה בנים בכורים היו אלו שניהלו בעקבות אבותיהם משפחות ומערכות חיים שלמות, ולכן ברור מאליו היה כי ברית חשובה שכזו תחתם בין "מנהלי החיים" ובין האלוהים ולכן כך נכתב וכך נחתם.

אתם מבקשים את היסודות הנשמתיים, כלומר מהי בריאת העולם שמקופלת בה הברית האינסופית, שבאה לידי ביטוי בכל פעם שבן זכר נולד?

זהו יסוד "קיצור תולדות הכול". ברית המילה מסמלת את הסכמת הנשמה לא רק להיכנס לגוף פיזי ולשאת עליה עולה של היסטוריה קרמתית וזכרונות נשמתיים, אלא כי מסכימה היא כי תקצר היריעה מלהכיל בחיים אלו את כל אשר התרחש וקרה בין הנשמה ובין אלוהיה, ולכן מסכימה היא לקיצור זיכרונותיה וידיעותיה מתוך הבנה, כי השלם המעניק חיים והמהווה סמל לפטרונות ואף לשלטון הזכרי, בו ינתן הקיצור. זהו הסימן שמסכימים בני העם היהודי להנחיל לדורותיהם.

במקור, ההסכמה הקדומה הייתה כי טקס זה יהיה חובק עולם וכי כל היילודים הזכרים יהיו נימולים מתוך כך שהם משקפים את אותה הסכמה בין אלוהים ואדם.

אלא- ששלבי ההתפצלות ותהליך המעבר לאקסקלוסיביות עוברת דרך בני האדם והם שהשמיטו חלקים מן הנדבר והנמסר כי יש להנחיל את הטכס לכל בני אנוש.

בני אדם הפכו מיוחדים בכך שהם מלים את בניהם, לאות אותה ברית בינם לבין האלוהים בעוד הם מותירים את האחרים לחפש לעצמם סמלים אחרים. כפי שמתבטאים היהודים: אלו יהודים והאחרים הם גויים.  השלטון האנושי עורך פרשנויות משלו לדברים הכתובים ולא תמיד מדייק בבריתות שנכרתו בין אלוהים ואדם.

נשמה מסכימה כי יקוצר זיכרונה וכי תגיע היא עם התמצית המוכלת: עולם שלם מקופל בתוך אותו ד.נ.א אשר היום מתפתח והולך, ולכן ישנן נשמות הזקוקות לזמן רב יותר כדי להתרגל לכך, כי הן מממשות פעם נוספת את עצמן בחומר. נשמות, מכל מני סיבות פנימיות שלהן, הקשורות בפגישה עם החומר, בקשר עם מדריכים, בשלבי ניתוק איטיים יותר מן היקום, מסמנות באמצעות הפיזי כי הן טרם מוכנות לממש את המשמעות הטכסית, ולכן מופיעים תסמינים בגוף היילוד אשר כביכול מרמזים כי יש לדחות את הטכס למועד מאוחר יותר.

למשל צהבת היילוד, או כל חולי אחר המעלה את חום גופו של היילוד. כך משדרת נשמה כי היא טרם מוכנה לשאת על עצמה עולו של עולם, עולו של הסכם המעביר באמצעותה התממשות חדשה ביצירת עולם חדש באמצעות החומר וזקוקה היא לזמן נוסף.