"בראשית ברא/ה": תודעת האלה החדשה

שלום יבוא, פנימי ועולמי, ככל שתודעת האלה תתביית ותצוף בלבבות. ההכרה הפטריארכלית המתפרקת חוששת מנוכחותה של אלה הצועדת בבטחה, בנחישות ובאהבה אל ארץ של קודש.