הכשל שמגולם במושג הכישלון

מושג ה"נוכחות" מחליף את הדואליות הקוטבית של "הצלחה וכישלון". זושפה חדשה, שעוסקת ב"נוכחות מיטבית", זו תנועה על ספקטרום של אופנויות ולכן זה מובילי; נייד לא קוטבי.