יש לכם צורך להגן על הפלנטה שלכם

יש לכם צורך להגן על הפלנטה שלכם. מתרגשת ומתרקמת מזימה בקרב מי ממנהיגי עולם. אין לכם כרגע דרך לדעת מהי. אין לכם רמזים…אבל יש לכם צורך לאחוז ידיים בתפילה משותפת.

אל הלא נודע…אל האקראי… אל המחייך ממרחק…

כדי להשתחרר מהטבעות ולעבור למסלול קרמתי חדש יש צורך להשיג נייטראליות, הדבר קשור בשתלים האנרגטיים שיוצרים מגבלות על ראיית המציאות שלכם. נדרשת לכם אמונה חזקה כשעכבות קרמתיות מתמוססות, ומסלולים חדשים נפתחים.