מלכויות פול תיפולנה

"עולם אחד מתפרק, והחדש עדיין לא ברור. התהפוכה העולמית תגיע לרוויה ואף לקצה האבסורד. הפלנטה לא תסבול עוד מלכויות או פערי מעמדות קיצוניים. רצף האירועים החריגים אינו מסמן רגרסיה ארוכת טווח. אלו הם תגובות שרשרת הכרחיות למנעדי עצמה אדירים, הצונאמי שלאחר הרעידה.