הגיע הזמן שתתקשרו- כולכם!

החירות לתקשר היא החירות להשתחרר מצורך, החופש שלא להשיג את מה שמופיע בקטלוג. הצורך האמיתי שלכם כעת הוא בהצטרפות, עד אשר יותר מכם יחדדו יכולות על חושיות, עד אז למדו את עצמכם לתקשר ובקלות!