האם המחשבה תמיד יוצרת מציאות?

מחשבות הן תבניות אנרגטיות: כדי שמחשבה תיצור מציאות יש צורך ב1. מרכיבי רטט שיוצרים זוויות ישרות, .2. אנרגיית המחשבה הרצויה צריכה לרטוט באותו מישור זרימה, שמצוי במרחב הנשמתי. 3. נדרשת גלובליזציה של המחשבה.