המהפכה הצרפתית פורצת שוב

זהו הסדר החדש המאיים לשלוט בכם, והוא סדר של אלו שהלכו בתוכם לאיבוד, ולא מצאו את קולם שלהם ואת מקומם במסגרת הסדר והארגון הכלל עולמיים.