ראש השנה של הפיכת גורלות

מטח של חלקיקי השתנות אופף אתכם וימשך עוד שבועיים ומחצה מהיום. ההטבעה האנרגטית החדשה מאפשרת לכם, במהלך השנים הקרובות, להפוך את עצמכם. סיפורי חיים ישתנו וגורלות יתהפכו. ייעוד נשמתי מתרחב והופך להיות יותר חובק כל. זו הטמעה במרחב הרבה יותר גדול.

התקופה הנוכחית ועולם הטיפול

ההתערבלות הרגשית היא בלתי נמנעת ולא צפויה כעת, מפני שמערכת ההגנות של האישיות מתערבלת כעת, והדבר עלול לבוא לידי ביטוי בחזרה של הצפת נושאים רגשיים שנדמה כי נרגעו.