אתם תגלו שאתם יודעים מראש מה אומרים לכם

אתם תגלו שאתם יודעים מראש מה אומרים לכם, או מה יקרה בדקות הקרובות. אלו הם חיישנים רדומים בפאתי המוח הקדום והרדום שלכם ואתם זקוקים לגירוי חשמלי כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את היכולת הזו.