התרחבות הנפש ושינוי מציאות

יותר אנשים ירגישו חויות רב- מימדיות. לפרק זמן של אותה חויה, ישנה אפשרות לחוות את החיים, מעבר למה שהחושים האנושיים מעבירים לכם. תחושו שהאירועים במציאות יכולים להיות מטרידים או מפחידים, אבל אתם נעים במישור רגשי אחר. ככל שהפלנטה מתרחבת נוצר רווח בין הפרודות הצפופות של החומר, והרי כל מה שהוא סודי, הוא דחוס לכן הדברים נחשפים