רגש עגול ומחשבה דקה

פריצה גדולה מתרחשת באזור שלכם, ותפקידה הוא להניע את התהליך הגלובלי כולו. אצלכם מצוי הקונפליקט הבסיסי ביותר בהיסטוריה האנושית. התקומה שלכם- זרע אלוהי שהתבקע לשניים: עם העבריים שמהווה את החלק הנשי, וישמעאל, ממנו צמח האסלאם, שמסמל את הבחירה הגברית הטהורה, נשיות וגבריות הולמים אחד בשני באזור שלכם כדי ליצור אפשרות חדשה. ההתחלפות שהפלנטה שלכם זקוקה לה היא התחלפות המעבר לספירה שבה רטט המחשבה הופך להיות יותר עדין, ורטט הרגש הופך להיות יותר עגול.