כשאתם כל כך כמהים לאהבה

שכך אתם מרגישים ומתגעגעים, אתם משחררים את ליבכם מהרבה פעימות של בית סוהר רגשי שנכפה, כביכול, עליכם. יש לבבות שצריכים ראשית דבר להתקרב לעצמם לפני שיווצר קשר עם לב אחר. המנהיג שהלך מכם מעורר כמיהה

עמדת סטודנטים לע"ס בישראל ביחס לשילובה של רוחניות כמרכיב בתכנית הלימודים הפורמאלית (2006)

מסתמן פער גדול ומעניין בין ישראל למדינות כמו ארה"ב וקנדה, בכל הקשור לאופן שבו מאמצת האקדמיה את התחום הרוחני בהוראה ובמחקר בבתי הספר לעבודה סוציאלית. סקר האקלים הרוחני, שנערך במסגרת המחקר גילה כי בכל המוסדות שנחקרו, יותר ממחצית הסטודנטים דיווחו כי רוחניות היא חלק אינטגראלי מחייהם.מרבית הנשאלים דיווחו כי מידת חשיפתם לתחום הרוחניות במסגרת לימודי עבודה סוציאלית היתה מועטה ביותר,

שנת 2014 : אל תטעו שוב להחליף אמונה בהנחיה

שנת 2014 היא שנת טלטלה שאמורה לחולל בכם ניסים ונפלאות. אתם צפויים להמשך גילויים של אירועים, הסכמות ושחיתויות, שנחתמו מאחורי גבכם מדובר לא רק בשימור נתח שלטוני אלא ביכולת השפעה על עתיד המדינה למשך דורות ארוכים. גילויים אלו יעמידו את המשך קיומה של ממשלתכם בסכנה ופה עליכם להיות עירניים. אם תאפשרו לממשלה להתפרק צפויה לכם טלטלה,