המדריך לפתרונן של קרמות- חלק ב'

האדמה אוגרת ואוצרת רשמים עתיקים וותיקים של הקרמות הבסיסיות שלכם – אלו שאתם מבקשים כעת לפתור. ובכל פעם שאתם באים מחדש אותם רסיסים אנרגטיים שבים ומתייצבים, בעצם השיח אתכם אנחנו משנים את התבנית האנרגטית הזאת,מעוררים בכם את היכולת העכשווית,לשנות את התבנית האנרגטית שמקיפה את מציאות החיים שלכם.

כניעת הנשמות

נשמות נכנעות הן לא נשמות נכשלות או נחשלות: הכניעה הכרחית היא בימים אלו של סיומן של תבניות קודמות והתהוות חדשות.

"פיצוץ גרעיני" בשירות הקרמה, תחיית המתים, וכמובן איראן

הזמנים מואצים: וסגירת קרמות בתקופה זו דומה למעין פיצוץ גרעיני. היקום שולח חלקיקים מסוימים אליכם, והכדור עורך מעין "שיקלול אנרגטי "של ההישגים שלכם, ומגיב ליקום בחזרה. רעיון תחיית המתים במקורו מתייחס לרוטציה של תפקידי הנשמות שבאות והולכות על פני כדור הארץ, איראן ערבלה את העולם ואת עצמה בתוכו, וכעת מתהווים בה שיינוים ברמה העממית…