הפכתם להיות התנצלותיים ומסבירים, מפוחדים ומצטדקים.

עם אחד אתם, עם שהתפלג בשלב מסויים לשני פלגים. ראשכם שח במהלך תקופות רבות, בהן הפכתם להיות התנצלותיים ומסבירים, מפוחדים ומצטדקים. אנרגיה הפכפכה זו מטרתה לאפשר לישן להתערבל עד תום, ולפתוח פתח לחדש. כל עם הופך עצמו באפניו המיוחדים. אתם עדיין אינכם מבינים עד כמה אחוזות עינכם. מכיוון שחינכתם עצמכם לשקט ולשפלות הרוח. יהיה עליכם לשתק את המשק שלכם באופן שיטתי, סדור והחלטי, על פי פרוגראמה המתואמת עם כולם.

תהליכי שינוי של עמי האזור והאנרגיה החדשה

התהליך שעמים יעברו בדרך הוא דו-שלבי: בשלב ראשון נחצית התודעה עצמה בין ישן וחדש, בשלב השני סך התודעות ישתפו פעולה בהסכמה קולקטיבית. האנרגיה החדשה המגיעה אליכם היא בגווני זהבהב עם גוונים סגלגלים. רטטי אינפרא ואולטרא סגול מובילים את רטט הזהב ונוצר מבנה משולש, שנע במקצבים חדשים.

הדבר קורה מזה 20 שנה אך כעת היא מגיעה בעצמות חדשות והתהליכים מואצים. האנרגיה החדשה משפיעה על מערכת החיסון שלכם. שינויי הד.נ.א הנשמתי דורש התעדכנות של מערכת החיסון, כי מדובר בקודים אנרגטיים רבי עצמה. הביטו מה קורה לשכנתכם, מצרים, שם מתקבלות כמויות גדולות של אנרגיה זו. המון העם, הוא התשתית והבסיס שאינו יכול יותר להכיל את האנרגיה המפוצלת, שנעה במקצבים אחרים, ולא תוכל יותר לפעם כמנהיגה וכמובילה. במדינה שלכם, עברתם שלב אחד של פיצול, בבחירות האחרונות, ואתם רואים איך הממשלה שלכם מכילה ישן וחדש גם יחד. אולם זהו רק השלב הראשון, כפי שמסרנו.

השינויים המשמעותיים ביותר אינם מתחוללים בקרב המנהיגים שלכם אלא בכם, בעם, באנשים- ביסודות הרחבים ביותר. המתינו וראו כיצד קמה קול תרועה רמה וישתנה המשטר שלכם- משתנה התפישה.