עליכם להיזכר בסיפור נפילתה של יריחו- ולהפיל ממשלה זו

קיימים עוד סודות עליהם אתם לא יודעים. מ דובר בכספים גדולים מאוד שקבוצות תומכות שלטון מחזיקות מאחורי גבכם , וקשר השתיקה הוא חזק ואימתני. הבחירות האחרונות היוו תשתית לצורך המשכה של המחאה, אנו נזכיר לכם את הכניסה לארץ כנען. את קול התרועה הגדולה ואת נפילתן של חומות יריחו. גם אז נדרשה התגייסות תודעתית עצומה כדי להפיל את מה ש"כאילו הגן" אך בעבורכם חסם את הכניסה לארץ מובטחת.