בריאת האדם- קיבוץ גלויות אלוהי

בני האדם הם תופעה יפהפיה, שמבטאה חיבור בין חלקי יקום שונים. חלקיקים אלו נאספו והתמצקו ברחבי היקום, ויצרו הקשרים בינהם ונוצר האדם. לא נולד האדם לא מן האדמה ולא מן האפר. האשה, בת האדם, לא נולדה מצלעו של איש. כל אלוהות שמה את ידה ושלחה שליח בדמות חלקיה האנרגטייםלמה הדבר דומה? לאופן שבו אתם מנהלים את גופכם שלכם- הטריטוריה בה אתם מושלים. היה זה תהליך אבולוציוני אותו אתם מכירים בחלקו.

תהליכים ומהפכים גלובליים בעתיד הקרוב

מגיעה תקופה של פריחה לכדור הארץ, אולם היא תלויה בהתממשותם של שלושה גורמים, על שלושה תהליכים גלובליים להתממש ברחבי העולם ולהביא לשינוי בסיסי באזורם .ואלו הם