התכנית היקומית מאחורי הסיפור שלנו עם איראן

מה עומד ברמה היקומית מאחורי הסיפור המקצין והולך של איראן וישראל? מהו התסריט הסמוי של ההתרחשויות האחרונות ולאן פניו של כדור הארץ? ראש הממשלה ושר הביטחון כבר החליטו על מתקפה בניגוד לקולות אחרים רציניים שקוראים להמתנה. הם אינם מוכנים להיזכר כמי שאפשרו שואה שנייה להתרחש. אך לא מבינים כי הזמנים השתנו וכי החלטה חד צדדית כזו אינה אפשרית עוד. לאיראן ולנו יש תפקידים קרמתיים בתסריט הזה…כדאי להכיר אותם

האם הגיעה העת לתקוף באיראן?

מהי תגובת הקוסמוס על הדיון התקשורתי בקשר לרצונם של ראש הממשלה ושר הביטחון לתקוף באיראן? הזמן לא בשל….אנו אומרים לכם כי עליכם להמתין. כאשר יעלו אפשרויות נוספות, בכל הקשור …

מהותן של שש אלוהויות

זהו תקשור שנמסר באפריל 2011 ואני מביאה אותו שוב בליווית פתיח חדש, לבקשתכם. אנחנו שש אלוהויות כל מי אשר יודע בתוכו כי קצוות לא יוותרו בכם, כי מעגלים חדשים נפתחים, מבקש לדעת כיצד צמח עולמכם, כדרך ביטוי לשש אלוהויות. כל אחת הביאה עימה פאה אחת, היבט מסויים אחד, וכאשר נוצרו שש פאות, מן היהלום הזה […]