נפל דבר: בין 2012 ל-2016

מבקשים בני האדם להבין משמעותו של תאריך שנמסר על ידי מיסטיקנים לגבי 21.12.12

זהו לא רק היום הקצר ביותר בשנה, ולא רק ליקוי החמה אלא יום הפותח פתח לעידן קרמתי חדש בעבור כלל הנשמות המפעמות על פני כדור הארץ. בשנתיים אלו המדע יגלה את החלקיק האלוהי; כשכך יקרה אתם תוכלו לגלות תרופה למחלת הסרטן, איראן תחדל להתקיים לאחר 2016 במודל הנוכחי שלה כלכלתכם תישרט קלות מן המהפכים הגלובאליים

עוד על האתר: השאלות שלכם

אולם האתר אננו חומר. הוא התהוות של פוטנציאל. האתר מכיל את המימן אך אננו מוגדר כחומר. אנו מתייחסים אל האתר כאל מרכיב תודעתי שהמאפשר, כי פוטנציאל יקרום עור וגידים, ויצא לפועל, רק כאשר מתרכב החלקיק הנוסף, ושניים אלו יוצרים קישור אל תודעה מכוונת, מאפשרת כוונה ופעולה. הם מאפשרים הן את המופעים השונים של החומר והן את המופעים השונים של הרוח.

ברית המילה- משמעויות קדומות

רית המילה מסמלת את הסכמת הנשמה לא רק להיכנס לגוף פיזי ולשאת עליה עולה של היסטוריה קרמתית וזכרונות נשמתיים, אלא כי מסכימה היא כי תקצר היריעה מלהכיל בחיים אלו את כל אשר התרחש וקרה בין הנשמה ובין אלוהיה, ו

תמונת מצב מקומית: שאלות ותשובות

כאשר אתם תמצאו את הליבה שלכם, כאשר הסכמים יחתמו ודברים יירגעו, כשתחייכו אחד לשני ותלחצו יד, הגם כי הדברים לא יהיו מושלמים אלא יהיו קרובים ככל ניתן לכוונות שלכם, ולתחושה כי אתם עם אחד, ויש בכם מקום גם להוא וגם לזה, מבלי לקפח אחד או אחר, אז ורק אז יקום קול זעקה גדול! קול חברתי אשר יסחוף אחריו לא רק את האלפים אלא עשרות אלפים ושלטונכם יתהפך לו.

סוד האתר ותפקידו ביקום

האתר מקור כל התנהלות. ערש .התפתחותם שלרעיונות שהובילו להיות מה שהם. לאתר עצמו אין כל רעיונות משל עצמו…באתר יש שני שליש מימן ושליש אחד של חלקיק לא מוכר. התרכובת של שני שליש מימן עם אותו חלקיק, שהוא קל ואורירי יותר מן המימן יוצר את האתר כמצע שבתוכו אפשר לטבוע דברים. ש צורך ליצור מצע שיכול להכיל גם מחשבה, גם רגש, גם אינטואיציה וגם יכול ליצור חומר. לכן יש צורך בפרודות של מימן שיתרכבו עם אלקטרונים ופרוטונים. משמעות המימן היא משמעות יצירת החומר אשר תנועתו היא אפשרית. אין הכוונה לתנועת החומר מנקודה א' ל ב' אלא שאפשר יהיה להעביר אותו ממצב של חומר אחד לחומר אחר.