האלימות המתפרצת ותנועת כדור הארץ

אנו משפיעים עליכם, ממקומות חדשים אלו, שפע של אנרגיה, בעלת יונים מכוננים, שיש להם מבנה דואלי: חלק מושך קדימה וחלק מושך לאחורגוף החומר האנושי אננו מורגל ביונים מכוננים שכאלו- ולכן יש להם נטייה לפעול על המקומות החלשים והבלתי מיוצבים שבכם, ולהפעילם ביתר עצמה
ולכן אתם עדים להתפרצות של אלימות בתקופה הנוכחית. אלו הם מצבים של שליטה וחוסר שליטה, התפרצות, תנועה ופעולה חסרת רסן, שמטרתה שליטה בחומר.הדבר קורה כשבני אדם, שהמבנים הרגשיים שלהם אינם יציבים מספיק, מגיבים לסוג זה של אנרגיה המופעלת עליהם כעת.

מי הזיז את המוח שלי???

אנו מספרים לכם זאת מכיוון שהתאים שלכן עוברים שינויים לא רק בשל יכולת תהודה ולא רק בשל יכולת קבלה והוצאת שדרים אנרגטיים, אלא גם בשל שינויים, שמאפשרים לחומרים מסוימים לפעול על דפנות התא מה שלא היה אפשרי קודם לכן כאשר חומרים המרכיבים את התא מתחלפים במהירות, על ידי כך שתנועתם ותנודתם משתנה, משתחררים מן התא חומרים הגורמים לו להראות או לקבל תצורה אשר נראית ע"י המדענים כתאים טרום סרטניים. לפעמים הדבר עולה בבדיקות דם ולפעמים הדבר נטמע,הממברנות (קרום התא), הממברנות הופכות להיות רגישות יותר, דיפוזיות יותר, גמישות יותר וכתוצאה מכך בעיקר תאי המוח הופכים להיות רגישים יתר על המידה.