מה זוכרות הנשמות ביום השואה והזיכרון?

ישנו תור ארוך של נשמות המתייצב ומבקש להתקבל למסלול של מסירת הנפש על קידושו של שם, קרי: קורבנות השואה ואלו שמסרו את נפשם בעבור הגנה על המולדת ובעבור בטחונה. הכוונה לאלו אשר מתו בקרבות פעילים.

קושיה לפסח: מה באמת קרה במסע במדבר?

מה נאגר ונסגר בארון של קודש, שמלווה את המסע במדבר? מדוע לא ניתן היה להתקרב אל הארון? מה קרה במסע במדבר ומדוע אתם מזכירים אותו כל שנה מחדש? עם עברים, שהסכים לשאת על כתפיו את המסע אל חירותה של הרוח.