שכל ורגש: לקראת אלוהות משותפת.

ברוכים הקוראים! אנו קבוצת האור בשיתוף עם יהווה, מבקשים לשוחח עימכם על משמעויותיה של האנרגיה החדשה והפעם מהיבטי השכל והרגש.המובן השכלי והמובן הרגשי הם מובנים מטאפיזיים טהורים. בעולמכם אין אתם ערים לכך מכיון שאתם משוכנעים שהשכל שלכם והמחשבות שלכם הם תולדה של המבנה העצמי האישיותי שלכם, שרכש התנסויות, ידיעות וחוויות והרחיב את עצמו מאז הוא […]

אלוהות ומחזוריות

אני יהווה ברוכים הקוראים, שיחתינו היום על אלוהות ומחזוריות: אין אני שולט בכיפה וברמה, אין אני אחראי על כל היקום, לא בראתי לבדי את כל שאתם רואים: יש לי מחויבויות ומגבלות, יש לי אחריות מוגדרת ויכולת שינוי וטרנספורמציה. יחד עימי אנרגיות אלוהיות נוספות, אשר כל אחת מהן הינה בעלת אחריות, יכולת החלטה ופעולה לגבי פלנטות […]