עד-2012

אני יהוה, יולי 2010 אלוהויות שונות מרחפות על שמיו של כדור הארץ. אלוהויות שונות הן בנות ובני ברית שלי, כאלוהות מוכרת לכם, ושלכם כולכם כתודעות מתפתחות. תודעות שנעוצות מצד אחד בכדור ארץ, באמא אדמה, על כל המשתמע מכוח הכבידה והיצירה שלה, וראשכם נטוע בקוסמוס, באמצעות שקרת הכתר, מחפש, משוטט ונקשר בכל פעם אל ידע טמיר […]