קשר-עם-גרמי-שמיים

תקשור השבוע- משען- 4/6/2010 מולד הירח מתקרב ואנו נבקש כי כל מי אשר יוכל לארגן סביבו קבוצת ישיבה במולד הירח הבא, יעשה זאת בחצות הליל, וכאשר יושבים אתם כשפניכם אל הלבנה ונושאים אתם כפיים ויוצרים קשר בינכם ובין הרוח הגדולה כאשר נושא כל אחד מכם בליבו תפילה. התפילה לשלומכם שלכם, התפילה לשלומו של כדור הארץ, […]

רגש-והתרגשות

אני תמורה מבין כל היבטי המעגל אדבר אני על מעגלי הרגש וההתרגשות. הכיצד קשורים רגש והתרגשות זה לזה? ההתרגשות הינה סמן לא רק לאישיות אלא גם לנשמה. ההתרגשות המלווה מחשבה יצירתית כיוון פעולה, רציה ואף תשוקה. להמצא במקום מסוים, להיות עם מישהו מסוים לקדם ענין מסוים, ההתרגשות מסמנת לכם כיון מסוים. כיוון בעל עצמה. התרגשות […]