הצורך-להתעורר

אני יְהוֹוָה, ערב טוב אני אבקש את שיתוף הפעולה. לא רק מילים מעודנות על אחדות ושותפות, ולא רק הבנה – כי יש צורך לעורר ולהתעורר. הדברים מחמירים והולכים, הדברים מגיעים אל קצה. מתוך ההסכמות המקובלות – הם גם ייחשפו ויפורסמו, הם יתפרסמו בכול דרך אפשרית. כל אחד מכם שותף להפצת המידע, להעברתו באופן שניתן יהיה […]

תקופה-של-סיום-והתחלה

בוקר טוב בוקר מבורך, אני יהווה, עוד בטרם ממשיכה קבוצה במסעה, עוד בטרם משלבת היא שוב ידיים ועוברת אל פרק ב' בהלכות ספרה של נשמה, אבקש אני למסור מידע אשר יועבר אף באמצעים אלקטרונים(אתר האינטרנט החדש), ואשר אבקש אני כי ככל אשר ידכם משגת, תעבירו אתם את זה המידע, מכיוון שכשבוחרת נשמה להיקשר ולהיחשף אל […]

שוק ההון הקוסמי

ערב טוב אני יהוה אלו הן הזדמנויות של פז, כשאתם בני האדם מבקשים מאיתנו עדכון מצב, לא עוד פורץ ומתפרץ אנוכי אל קבוצותיכם ומודיע את הודעותיי, נהנה אני שבעת מונים משיתוף הפעולה, כשמבקש גלעד למשל כי התודעה תתרחב ותכלול בתוכה את המידע שיודעים אותו אנו. ומאחר שאלו זמנים בהם אנו מסתירים מכם פחות ופחות, כלומר […]