האלוהות כמפעל משותף

אני יהוהבכל אחד מכם ובכל אחת מכן מתקימת תפישה כל שהיא לגבי האלוהות ומשמעויותיה. ללא כל שיפוט וללא כל החלטה מוקדמת בעבור נכונות התפישה, היותה מועילה לבני אדם או לא,רואה אני לליבכם למרחוק. תכונותי משתנות הן כשם שמשתנים אתם, כשם שמתרחבת זו התודעה, לא רק הקולקטיבית אלא אף זו המצויה בנבכי אותו "אני עליון", המקשר […]