האנרגיה החדשה

אני יהוה אלי עמוד האור המוביל מהותכם במדבר, בעלי הראיה הפנימית, בעלי היכולת האינטואיטיבית, הם אלו אשר יובילו את האור בתקופה מעוננת זו. רוב בני האדם מגיבים באופן זה או אחר לחיבוטיה של האנרגיה החדשה המתחבטת בזויות שונות על פני כדור ארץ, עורכת היא עיגון במסגרת תצורות גיאומטריות על פי תוואי שהתווה השירות המגנטי בשנים […]