שאלת-האינסוף

על תפישת האינסוף בה מתחבטים בני האדם:    האינסוף אינו מוגדר, אם יכול היה הוא להיות מוגדר – לא היה הוא אינסוף. האינסוף קיים בתוך ה"אין", כתפיסה אשר על פניו נראת היא כסותרת את עצמה. ה"אין" מתקיים מאחר והדואליות והקוטביות שימשו הם בסיס ליצירתיות, הן בקוסמוס והן על פני כדור ארץ זה. ניתנת הקונספציה להבנה בעבורכם […]